Jak jsi krásné neviňátko

Česká koleda
[C]Jak jsi krásné, [Dmi]nevi[C]ňátko, vprostřed bídy
[G7]nebo[C]žátko. Před tebou [Dmi]padá[C]me, dary své [G7]skládá[C]me.

[C]Já ti nesu dvě [Dmi]kož[C]ičky, by zahřály [G7]tvé no[C]žičky. 
Já zas troc[Dmi]hu mlíč[C]ka, by kvetla [G7]tvá líč[C]ka.

[C]Já ti nesu [Dmi]vese[C]lého, beránka ze [G7]stáda[C] svého, 
s ním si mů[Dmi]žeš hr[C]áti, libě žer[G7]tova[C]ti.

[C]A co my ti [Dmi]nuzní [C]dáme? Darovat ti [G7]co ne[C]máme, 
my ti za[Dmi]dudá[C]me, písně za[G7]zpívá[C]me.

[C]Pastuškové [Dmi]mu du[C]dajú, zvuky dud se [G7]rozlé[C]haj), 
slavně du[Dmi]dy duj[C]í, všichni pro[G7]zpěvu[C]jí.