Jak děkuje se andělům

Keks
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Eb]  [Bb]
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Bb]  [Eb]
S tou [F]nejmilejší tváří, 
co [Bb]nakreslil mi bůh, 
[Gmi]s náručí, jenž chrání
od [F]počátků mých [C]snů.
[F]Úsměvem, když září,
jak [Bb]slunce den co den, 
s tou [Gmi]nejsilnější [Bb]láskou,[C]
co [F]dává matkám jen. 

Jak [Bb]děkuje se andělům, 
těm [Eb]nocím probdělým, 
dál [Cmi]necháváš mě věřit [Eb]snům,
a [Bb]bráníš časům [F]zlým.
Ty [Bb]nečekáš nic za lásku, 
jsi [Eb]srdcem na dlani, [D5]
co [Cmi]nespoléhá na sá[Eb]zku,[F]
když [Bb]vcházím svítáním. 
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Eb]  [Bb]
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Bb]  [Eb]
[F]Čas vrásky kreslil v oči, 
teď [Bb]zdobí tvoji tvář, 
do srd[Gmi]ce nikdy nevkročí, 
[F]nevezme očím [C]zář.
[F]Nejsou slova jak ti říct, 
tu [Bb]píseň srdce zpívá, 
až jednou [Gmi]ten práh překro[Bb]číš, [C]
v něm [F]navždy budeš živá.

Jak [Bb]děkuje se andělům, 
těm [Eb]nocím probdělým, 
dál [Cmi]necháváš mě věřit [Eb]snům,
a [Bb]bráníš časům [F]zlým.
Ty [Bb]nečekáš nic za lásku, 
jsi [Eb]srdcem na dlani, [D5]
co [Cmi]nespoléhá na sá[Eb]zku,[F]
když [Bb]vcházím svítáním. 

Jak děkuje se andělům, 
těm [Eb]nocím probdělým, 
dál [Cmi]necháváš mě věřit [Eb]snům,
a [Bb]bráníš časům [F]zlým.
Ty [Bb]nečekáš nic za lásku, 
jsi [Eb]srdcem na dlani, [D5]
co [Cmi]nespoléhá na sá[Eb]zku,[F]
když [Bb]vcházím svítáním. 
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Eb]  [Bb]
[Eb]  [Ab]  [Fmi]   [Ab]  [Bb]  [Eb]