[G]   [D]   [C]   [G]   [D]   [C]   [G]
[G] Na druhém břehu řeky Olše [D]žije Jacek,
[C] mám k němu stejně blízko [G]jak on ke mně.
Máváme na sebe z říč[D]ní navigace,
[C] dva spojenci a dvě spř[G]átelené země.
Jak malí kluci hážem [D]z břehů žabky,
[C] kdo vyhraje, má z protěj[G]šího srandu.
Hlavama kroutí česko-[D]polské babky,
[C] děláme prostě vlastní [G]propagandu.

[G]Na nana[D]ná, [C]na nana [G]nanánáná.

[G] Na mostě Přátelství se [D]tvoří dlouhé fronty,
[C] všelikých věcí za vše[G]likou cenu.
Já mám však na to velmi [D]úzké horizonty
[C] a Jacek velmi nen[G]áročnou ženu.
Týden co týden z ří[D]ční navigace
[C] máváme na sebe [G]Chlapče hlavu vzhůru.
Jak je to krásné [D]moci vykašlat se
[C] na celní předpisy a [G]na cenzůru.

[G]Na nana[D]ná, [C]na nana [G]nanánáná.

[G] Z piastovské věže na nás [D]mává kníže Měšek
[C] a směje se, až třepe [G]se mu brada.
Ve zprávách večer běží [D]horký dnešek,
[C] aspoň se máme s Jackem [G]o co hádat.
On tvrdí svoje, já zas [D]tvrdím svoje
[C] a domluvit se někdy [G]bývá marno.
Tak spolu vedem pohra[D]niční boje
[C] a v praxi demonstrujem[G] solidarnošč.

[G]Na nana[D]ná, [C]na nana [G]nanánáná.

[G] Na druhém břehu řeky Olzy[D] žije Jacek,
[C] mám k němu stejně blízko [G]jak on ke mně.
Máváme na sebe z ří[D]ční navigace,
[C] dva spojenci a dvě sp[G]řátelené země.
A voda plyne, plyne, [D]plyne dlouhé věky,
[C]řeka se kroutí jako [G]modrá šňůrka.
A my dva hážem ka[D]chnám vprostřed řeky
[C]krajíčky chleba o dvou [G]stejných kůrkách.
A voda plyne, plyne, [D]plyne dlouhé věky,
[C]řeka se kroutí jako [G]modrá šňůrka.
A my dva hážem ka[D]chnám vprostřed řeky
[C]krajíčky chleba o dvou [G]stejných kůrkách.

[G]Na nana[D]ná, [C]na nanana[G]ná.