Já, písnička

Pavlína Jíšová
[Cmi]
To [Cmi]já zrozená z nemo[Bb]cných básníků,
z tichých [Gmi]vět po nocích utka[Cmi]ná.
To já zrozená, ne[Bb]ní mi do smíchu,
když mám [Gmi]být pod cenou proda[Cmi]ná.

Kdo [Eb]vás obléká do ša[Bb]tů svatebních,
holky [Cmi]mý ztrace[Gmi/Bb]ný, ztra[Abmaj7]cený. [G]
Ženich [Cmi]pí na růži, až ně[Bb]kam pod kůži
se můj [Gmi]strach do klína schová[Cmi]vá.

To [Cmi]já zrozená v hospo[Bb]dách na tácku,
raně[Gmi]ných ospalých milen[Cmi]ců.
To [Cmi]já zrozená, vyry[Bb]tá na placku,
sm[Gmi]ěju se po stěnách cizin[Cmi]cům.

Kdo [Eb]vás obléká do ša[Bb]tů svatebních,
holky [Cmi]mý ztrace[Gmi/Bb]ný, ztra[Abmaj7]cený. [G]
Ženich [Cmi]pí na růži, až ně[Bb]kam pod kůži
se můj [Gmi]strach do klína schová[Cmi]vá.
[Cmi]  [Bb]  [Gmi]   [Cmi]   [Bb]  [Gmi]   [Cmi]
[Eb]  [Bb]  [Cmi]  [Gmi/Bb]    [Abmaj7]    [G]
[Cmi]  [Bb]  [Gmi]   [Cmi] 
To [Cmi]já písnička le[Bb]žím tu před vámi,
jenom [Gmi]tak spoutaná toli[Cmi]krát.
To já písnička provda[Bb]ná za pány,
kteří [Gmi] pro lásku smí o mě [Cmi]hrát.

Kdo [Eb]vás obléká do ša[Bb]tů svatebních,
holky [Cmi]mý ztrace[Gmi/Bb]ný, ztra[Abmaj7]cený. [G]
[Cmi]  [Bb]  [Gmi]   [Cmi]  [Bb]  [Gmi]  [Cmi]
[Bb]  [Gmi]  [Cmi]   [Bb]   [Gmi]   [Cmi]