Já bych rád k Betlému

Česká koleda
[E]   [F#mi]     [E]   [H7]
[E]Já bych rád k [F#mi]Betlému,
k [E]Ježíšku [H7]malému.
[E]Mám doma [H7]křepeličku 
[E]a pěknou [H7]žežuličku,
[E]ty mu [H7]odve[E]du.

[E]Bude že[F#mi]žulička,
[E]vyrážet[H7] Ježíška.
[E]U hlavičky jeho [H7]sedávat,
[E]líbezně mu bude [H7]kukávat,
[E]ku, kuku
ku, kuku.
Zdráv bu[F#mi]diž [H7]Ježíš[E]ku!