Ing. Pavel Pavel

Xavier Baumaxa
[E5]   [F#5]   [C#5]   [H5]  [A5]  [H5]  [C#5]   [H5]  [E]
[C#5]   [H5]  [A5]  [H5]  [C#5]   [H5]  
[E]Přišel domů Uhl celý od uhlů[F#5]
a [C#5]ke kamnům pohodil čerstvý rudý právo.[H5]
[A5]Bohužel, Uhl neuhl uhlům v dostatečném úhlu[H5]
a [C#5]než zatopil, dočetl se víc než zdrá[H5]vo.
[E]Chlápek pohnul lidskou silou Moai,[F#5]
Thor [C#5]Heyerdahl přistavil loď na zakázku,[H5]
[A5]ráhna Ra se napnula a to se ví,[H5]
[C#5]socha se dala do pohybu, ty krávo!

Ing. [E]Pavel Pavel,
dává [C#mi7]povel, povel,
za lana [A]tahat se smí,
sochy jsou [F#add4] bezprizorní.

Ing. [E]Pavel Pavel,
dává [C#mi7]povel, povel,
za lana [A]tahat se smí,
Heyerdahl [F#add4] kývá že ví.
kývá že [E]ví. [F#5]
[C#5]   [H5]  [A5]  [H5]  [C#5]   [H5]    
[E]Uhla matka tátovi, když pro uhlí [F#5]
[C#5]šel do sklepa nevěda, že šťastnou zpráv[H5]u
[A]do oběda v denním tisku objeví.[H5]
[C#5]Na ostrovech nemaj maily[H5],
jenom lávu a [A]trávu.
Svou ranní [F#]kávu si dnes osladí o trochu [E]víc.

Ing. [E]Pavel Pavel,
dává [C#mi7]povel, povel,
za lana [A]tahat se smí,
sochy jsou [F#add4]bezprizorní.

Ing. [E]Pavel Pavel,
dává [C#mi7]povel, povel,
za lana [A]tahat se smí,
[H]Heyerdahl [F#add4] kývá že ví.
kývá že [E]ví. [F#5]   [E5]