[C]  [F]  [Ami]   [G]
[C]Oceán dělí naše břehy,
jsi [F]daleko, bez tvý něhy já [Ami]vyhasínám.
Den za dn[G]em 
[C]na cestách za přeludem slávy, 
jen [F]za mořem, zdá se, že ten pravý 
[Ami]může být na[G]lezen. 

A my [Dmi]známe se jen z monitorů, 
po [F]každým z našich rozhovorů, 
se ta [Ami]dálka mění v [G]nekonečno. 

[C]Vrátí se [F]na zem, [Ami]vrátí se [G]hvězdy,
[C]mám důvod r[F]ázem sejít z [Ami]cesty. [G]

[C]Všechen čas a všechny síly
[F]dali jsme, abychom zvítězili.
Ale [Ami]vítěz je na konci [G]sám, 
jsem [C]dál, než dostali se jiní. 
[F]Strach už mě neovlivní, 
ale [Ami]ani blízkost sem nesa[G]há. 

A my [Dmi]známe se jen z monitorů, 
po [F]každým z našich rozhovorů, 
se ta [Ami]dálka mění v [G]nekonečno. 

[C]Vrátí se [F]na zem, [Ami]vrátí se [G]hvězdy,
[C]mám důvod r[F]ázem sejít z [Ami]cesty. [G]

[Dmi] Až rozplyne se [F}z hvězdnýho prachu mlha,
[Ami]poznám, že v[Gsus4]šechny cesty vedou zpátky k [Fmaj7]Tobě. 
[Dmi7]   [Ami7]   [Gsus4]
[C]Září [F]hvězdy, [Ami]září [G]dolů, 
[C]ztrácím směr [F]cesty, vracím se [Ami]domů.[Gsus4]
[C]  [F]   [Ami]   [G]  [C]