[C]  [G]  [C]  [G]  [C]  [G]  [C]  [G]  [C]
[C]Pásával jsem koně [G]u nás ve dvoře,
[C]ale už je nepa[G]su.
[C]Pásával jsem koně [G]u nás ve dvoře,
[C]ale už je nepa[G]su.
[Ami]Chudák ten je [G]dole [C]a pán naho[F]ře,
[C]všeho jenom [G]doča[Ami]su,
[F]jó, [C]všeho jenom [G]doča[C]su.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]Máma ušila mi [G]režnou kytlici,
[C]padla mi jak uli[G]tá.
[C]Máma ušila mi [G]režnou kytlici,
[C]padla mi jak uli[G]tá.
A [Ami]táta vytáh [G]ze sto[C]doly sudl[F]ici
a [C]teď seš chlapče [G]husi[Ami]ta,
[F]jó, [C]teď seš chlapče [G]husit[C]a.

[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[Ami]A mně [Dmi]srdce [G]buší,
[C]lásce dal jsem duši,
[Dmi]jen ať s námi [G]zůsta[C]ne.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]U města Tachova [G]stojí křižáci,
[C]leskne se jim brně[G]ní.
[C]U města Tachova [G]stojí křižáci,
[C]leskne se jim brně[G]ní.
[Ami]Sudlice je [G]těžká, [C]já se potá[F]cím,
[C]dvakrát dobře [G]mi ne[Ami]ní,
[F]jó, [C]dvakrát dobře [G]mi ne[C]ní.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]Tolik hezkých holek [G]chodí po světě,
já [C]žádnou neměl pro se[G]be.
[C]Tolik hezkých holek [G]chodí po světě,
já [C]žádnou neměl pro se[G]be.
[Ami]Tak si říkám: [G]Chlapče [C]křižák bodne [F]tě
a [C]čistej půjdeš [G]do ne[Ami]be,
[F]jó, [C]čistej půjdeš [G]do ne[C]be.

[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[Ami]A mně [Dmi]srdce [G]buší,
[C]lásce dal jsem duši,
[Dmi]jen ať s námi [G]zůsta[C]ne.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]Na vozové hradbě [G]stojí Marie,
[C]mává na mě zdale[G]ka.
[C]Na vozové hradbě [G]stojí Marie,
[C]mává na mě zdale[G]ka.
[Ami]Křižáci kdo [G]na ni [C]sáhne mordy[F]jé,
[C]ten se pomsty [G]doče[Ami]ká,
[F]jó, [C]ten se pomsty [G]doče[C]ká.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]Chtěl jsem jí dát pusu [G]tam co je ten keř,
[C]řekla: To se nedě[G]lá!
[C]Chtěl jsem jí dát pusu [G]tam co je ten keř,
[C]řekla: To se nedě[G]lá!
[Ami]Když mě nezab[G]ijou, [C]to mi holka [F]věř,
[C]budeš moje [G]doce[Ami]la,
[F]jó, [C]budeš moje [G]doce[C]la.

[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[C]Hejtman volá: [G]Do zbra[C]ně!
[Ami]Bijte [Dmi]pány [G]hrr na [C]ně!
[Ami]A mně [Dmi]srdce [G]buší,
[C]lásce dal jsem duši,
[Dmi]jen ať s námi [G]zůsta[C]ne.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]Už se na nás valí [G]křižáci smělí,
[C]zlaté kříže na kr[G]ku.
[C]Už se na nás valí [G]křižáci smělí,
[C]zlaté kříže na kr[G]ku.
[Ami]Jen co usly[G]šeli [C]jak jsme zapě[F]li,
[C]zpět se ženou v [G]úpr[Ami]ku,
[F]jó, [C]zpět se ženou v [G]úpr[C]ku.
[G]  [C]  [G]  [C]
[C]V trávě leží klobouk -[G] čípak mohl být?
Prý [C]kardinála z Angli[G]e...
[C]V trávě leží klobouk -[G] čípak mohl být?
Prý [C]kardinála z Angli[G]e...
A [Ami]tam v té trávě [G]zítra [C]budeme se [F]mít,
[C]já a moje [G]Mari[Ami]e,
[F]jé [C]ať miluje, [G]kdo ži[Ami]je,
[F]jé [C]ať žije hi[G]stori[C]e.