Houby magický

Kabát
[A]  [D]  [A]  [D]  [A]
Už budem spolu navždy[E]cky
hledat houby magi[A]cký
[F#mi] má dobrá [E]ženo.
[A]
Bylo to jenom na chv[E]íli,
teď v mojí starý koš[A]ili  
[F#mi]  nosíš mý [E]jméno.

[D] A já ti slíbil mnohem [A]víc
a neměl vůbec [F#mi]nic,
tak nějak jsme to [E]zvládli.

[A] Už je to nejmíň dvě stě let,
to ještě placatej byl [D]svět
a my se trochu báli,
[A] že nejdou srazit postele,
že bude krátká nedě[D]le
a jednou nás to spálí.

[A] Každý mý gesto dobře [E]znáš,
taky mě v duchu proklí[A]náš, 
[F#mi]  to když jsi [E]němá.

[A] Někdy nám vázne spoje[E]ní,
oči se v louže promě[A]ní  
[F#mi] a já tě [E]hledám.

[D] Vidím tě dál a jindy [A]blíž,
bude to dobrý uvi[F#mi]díš,
ubrus voskem [E]lepí ,
když tělo svíce ubý[A]vá.

Už je to nejmíň dvě stě let,
to ještě placatej byl [D]svět
a my se trochu báli,
[A] že nejdou srazit postele,
že bude krátká nedě[D]le
a jednou nás to spálí.

[E] To měsíc ukáže nám stráň,
kde zavoní podhou[D]bí,
my budem spolu [C]dál.[H]  [Bb]

[A] Už budem spolu navždycky,
hledat houby magic[D]ký.
Má dobrá ženo,
[A] bylo to jenom na chvíli.
V mojí starý koši[D]li
nosíš mý jméno.

[A] Už budem spolu navždycky,
hledat houby magic[D]ký.
Má dobrá ženo,
[A] bylo to jenom na chvíli.
V mojí starý koši[D]li
nosíš mý jméno.
[A]