Hospůdko známá

Jaromír Mayer
[Gmi]      [Cmi]      [Gmi]
Když po střechách večer se na město snáší
a okna jdou po tichu [D]spát,
zas dívám se do ulic, do cizích tváří
a hledám, co viděl bych [Gmi]rád.

Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní,
tak podobná v desítkách [Cmi]měst
a v duchu zas vracím se,
[Gmi]tak jako nyní,
k nám [D]domů tou nejhezčí z [G]cest.

Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu [D]hrát.
S harmoni[C]kou šel bych hned zazpí[G]vat si,
písničky, [D]které já měl tolik [Gmi]rád.

Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou
a viděl tě u dveří [D]stát.
Jak spustila hudba tu písničku známou,
já všechno chtěl o tobě [Gmi]znát.

Tak přešlo pár pěkných let
z tebe je dáma
a věř mi že není to [Cmi]zvyk
i když jsi tak daleko a [Gmi]doufám, že sama,
té [D]hospůdce posílám [G]dík.

Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu [D]hrát.
S harmoni[C]kou šel bych hned zazpí[G]vat si,
písničky, [D]které já měl tolik [Gmi]rád.

Teď do noci ochotně kamelot hlásí,
kam za ten den pokročil [D]svět,
kdo se kde narodil
a co kdo přál si i z fotbalu výsledků [Gmi]pět.

A na rohu ulice neony vábí,
jen pojďte dál, máte-li [Cmi]čas.
Kdo žil v cizím městě,
ví [Gmi]jak často rád by se [D]domů hned rozběhl [G]zas.

Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu [D]hrát.
S harmoni[C]kou šel bych hned zazpí[G]vat si,
písničky, [D]které já měl tolik [G]rád.

Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu [D]hrát.
S harmoni[C]kou šel bych hned zazpí[G]vat si,
písničky, [D]které já měl tolik [G]rád.