Holubí dům (4TET)

4TET
[Dmi]Zpí[Ami7]vám [Gmi7]ptákům a [Ami7]zvlášť holu[Dmi]bům, 
stá[Ami7]val [Gmi7]v údolí [Ami7]mém starý [Dmi]dům, 
[F]ptá[C]ků [F]houf zalé[C]tal ke kro[F]vům, 
[Dmi]měl [C]jsem [Bb]rád holu[Ami7]bích křídel [Dmi]šum. 

Vlíd[Ami7]ná [Gmi7]dívka jim [Ami7]házela [Dmi]hrách, 
má[Ami7]vá [Gmi7]ní peru[Ami7]tí víří [Dmi]prach, 
[F]ptá[C]cí [F]krou[Dmi7]ží a [Gmi7]ne[A7#5]znají [Dmi]strach, 
[Bbmaj7]měl [Ami7]jsem [Gmi7]rád starý [A7sus4]dům, jeho [Dmi]práh. 

Hledám [Gmi7]dům (hledám dům, hledám) holu[C]bí, (hledám dům holubí)
kdopak [F]z vás (kdopak z vás, kdopak) ces[C]tu [Dmi]ví, (kdopak z vás cestu ví)
míval [Gmi7]stáj (míval) roube[C/E]nou, 
[C7]bílý [F]štít. ([Bb/F]Bí -  [Bb]lý  [F]štít.)

Kde je [Gmi7]dům (kde je dům, kde je) holu[C]bí (hledám dům holubí)
a ta [F]dí(vka ta dívka ta)vka, [C]kde [Dmi]spí? (a ta dívka, kde spí)
Vždyť to [Gmi7]ví, (vždyť to ví, ví to) že jsem [Ami7/G]chtěl  ([Ami7]že jsem chtěl jenom)
pro ni žít.

[D]Hledám [G/H]dům, 
[D]hledám [G/H]dům, (já hledám dům)
[D]hledám [G/H]dům. 

[Dmi]Sdíl[Ami7]ný [Gmi7]déšť vyprá[Ami7]ví oka [Dmi]pům, 
blá[Ami7]ho[Gmi7]vý, kdo hle[Ami7]dal tenhle [Dmi]dům, 
[F]od[C]rů[F]stáš [Dmi7]chlapec[Gmi7]kým [A7#5]střeví[Dmi]cům, 
ne[C]sly[Bb]šíš holu[A7sus4]bích křídel [Dmi]šum. 

Hledám, [Gmi7]dům (kde je dům, kde je) holu[C]bí, (hledám dům holubí)
kdopak [F]z vás (kdopak z vás, kdopak) ces[C]tu [Dmi]ví, (kdopak z vás cestu ví)
míval [Gmi7]stáj (míval) roube[C/E]nou, (roubenou)
[C7]bílý [D/F#]štít.
Kde je [Gmi7]dům (kde je dům, kde je) holu[C]bí (kde dům holubí)
a ta [F]dí(vka ta dívka ta)vka, [C]kde [Dmi]spí? (a ta dívka, kde spí)
Vždyť to [Gmi7]ví, (vždyť to ví, ví to) že jsem [Ami7/G]chtěl  ([Ami7]že jsem chtěl jenom)
pro ni žít.

[D]Hledám [G/H]dům, 
[D]Hledám [G/H]dům, (já hledám dům)
[D]Hledám [G/H]dům,
tady [D]hledám [G/H]dům.
[D]Hledám [G/H]dům,
tady[D]hledám [G/H]dům,
[A]kdopak [G]z vás [D/F#]cestu [Emi9]ví,
[E9]míval bílý [Asus4]ští[A]ít. 
[D]Hledám [G/H]dům, 
tady [D]hledám [G/H]dům, 
možná [A]někdo [G]z vás [D/F#]cestu [Emi9]zná, 
[E9]já [A7]chtěl tam [D]žít. 
Hledám [G/H]dům, 
[D]hledám [G/H]dům [Dmi]snů. 

Na[Ami7]bí[Gmi7]zej úpla[Ami7]tou coko[Dmi]li, 
ne[Ami7]po[Gmi7]jíš cukro[Ami7]vých homo[Dmi]lí, 
[F]mů[C]žeš [F]mít [Dmi7]třeba [Gmi7]zrak  [A7#5]soko[Dmi]lí, 
[Bbmaj7]ne[Ami7]spa[Gmi7]tříš ztrace[A7sus4]né [Dmi/A]ú[C]do[D]lí.