Hodné štěně

Jan Werich
[Db]  [Gb]  [Db]  [Ab7]   [Db]  [Gb]  [Ab]  [Db]  [Ebmi]   [Ab7]
[Db]Narodilo se štěně, lidí [Gb]se ne[Gdim]bá - [Db]lo,
[Gb]se svým stínem [Db]na stěně [Ab7]to štěně
[Db]celej [Ab7]den si hrá[Db]lo.
[Gb]Se svým stínem [Db]na stěně [Ab7]to štěně
[Db]celej [Gb]den si [Ab7]hrá - [Db]lo.
[Ddim]   [Ebmi]   [Ab7]
[Db]A když povyrostlo víc, protá[Gb]hlo si no[Db]hy,
[Gb]vydalo se [Db]do ulic, [A7]do vesnic
[Db]voču[Ab7]chávat ro[Db]hy.
[Gb]Vydalo se [Db]do ulic, [Ab7]do vesnic
[Db]voču[Gb]chávat [Ab]ro - [Db]hy.
[Ddim]   [Ebmi]   [Ab7]
[Db]Čuchá tady, čuchá tam a vo[Gb]casem vr[Db]tí.
[Gb]Uviděl ho [Db]jeho pán - [Ab7]grobián,
[Db]rozvzte[Ab7]klil se k smr[Db]ti. 
[Gb]Uviděl ho [Db]jeho pán - [Ab7]grobián,
[Db]rozvzte[Ab7]]klil se k smr[Db]ti. 
[Ddim]   [Ebmi]   [Ab7]
[Db]Aby pes znal celou ves, to jsou [Gb]ňáký mra[Db]vy,
[Gb]takovej vše[Db]tečnej pes [Ab7]na řetěz,
[Db]to mu [Ab7]mravy spra[Db]ví. 
[Gb]Takovej vše[Db]tečnej pes [Ab7]na řetěz,
[Db]to mu [Ab7]mravy spra[Db]ví. 
[Ddim]   [Ebmi]   [Ab7]
[Db]A tak na řetěze rost, až z něj [Gb]vyrost ha[Db]fan,
[Gb]jednou mu pán [Db]pro radost [Ab7]dával kost
[Db]a byl [Gb]zle po[Ab7]ra - [Db]fán.
[Gb]Jednou mu pán [Db]pro radost [Ab7]dával kost 
[Db]a byl [Gb]zle po[Ab7]ra - [Db]fán.
[Ddim]   [Ebmi]   [Ab7]
[Db]Jak to, že ten pes kouše, sám se[Gb]be se tá[Db]zal,
[Gb]dřív neublí[Db]žil mouše, [Ab7]proč kouše,
[Db]když jsem [Gb]ho u[Ab7]vá - [Db]zal? 
[Gb]Dřív neublí[Db]žil mouše, [Ab7]proč kouše,
[Db]když jsem [Gb]ho u[Ab7]vá - [Db]zal? 
[Ebmi]   [Ab7]
[Db]Seběhla se celá ves a pá[Gb]novi pra[Db]ví:
[Gb]celý svět už [Db]ví to dnes, [Ab7]že řetěz
[Db]mravy [Gb]nena[Ab7]pra - [Db]ví. 
[Gb]   [Db]   [Ab7]   [Db]   [Gb]  [Ab7]   [Db]