Hodina usmíření

Žalman a spol.
[Gmi]  [F]  [Eb]  [Gmi]   [Dmi]  [Gmi]   [Dmi]  [Eb]  [F]  
[Gmi]   [Dmi]  [Gmi]  [Dmi]  [Eb]  [F] 
Kde [Gmi]pořád sílu brát[Dmi], ne[Gmi]krást a nežebrat,[Dmi]
já [Eb]zchudlej Kolowrat chci [F]trochu přízně. 
Tam [Gmi]u nebeskejch vrat[Dmi] až [Eb]budem kralovat, 
půjde[F] zas o přežití a uha[Gmi]sení žízně. 
Jak stáda [Eb]ovcí my splaš[Gmi]ený zase nám [F]zvoní. 

Hodina usmí[Eb]ře[Bb]ní nast[Gmi]ává, 
pro všechny [Eb]odpušt[Dmi]ění nastá[Eb]vá, 
čas velkých srdcí nastá[Bb]vá, 
vláda tvých věcí nastá[Gmi]vá, 
podání [Eb]rukou nastá[Bb]vá 
a cesta [Cmi]stokou nastá[Bb]vá. 
[Gmi]   [Dmi]  [Gmi]   [Dmi]   [Eb]  [F]
[Gmi]   [Dmi]  [Gmi]   [Dmi]   [Eb]  [F] 
Jsem [Gmi]starej dvěstě let,[Dmi] znám ty co[Gmi] střílej nazpaměť, [Dmi]
to j[Eb]e náš další slet po [F]smutným flámu. 
Ne[Gmi]ní co závidět,[Dmi] můj [Eb]čas několik vět 
je [F]Kristus přibitej na [Gmi]falešným trámu. 
Jak stáda [Eb]ovcí my spl[Gmi]ašený zase nám [F]zvoní. 

Hodina usmí[Eb]ře[Bb]ní nast[Gmi]ává, 
pro všechny [Eb]odpušt[Dmi]ění nastá[Eb]vá, 
čas velkých srdcí nastá[Bb]vá, 
vláda tvých věcí nastá[Gmi]vá, 
podání [Eb]rukou nastá[Bb]vá 
a cesta [Cmi]stokou nastá[Bb]vá. 
[Gmi]   [Dmi]  [Gmi]  [Dmi]   [Eb]   [F]  [Gmi]   [Dmi]  [Gmi]  [Dmi]   [Eb]   [F]  
[Gmi]   [Dmi]  [Gmi]  [Dmi]   [Eb]   [F]  [Gmi]   [Dmi]  [Gmi]  [Dmi]   [Eb]   [F]