Hlídač krav

Jaromír Nohavica
[D]  
[D]Pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [G]dam.
Pá da da [A7]dam pa da da [D]da-ám.

[D]Pam pam padam pam padádada dam.
Pam pam padam pam padá [G]dam.
Pam pa da da [A7]dam pam pam pa[D]da-ám.

[D]Když jsem byl malý, říkali mi naši:
dobře se uč a jez chytrou kaši,
[G]až jednou vyrosteš, [A7] budeš doktorem [D]práv.

[D] Takový doktor si sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu.
[G]Já jim ale na to řek: [A7]chci být hlídačem [D]krav.

Já chci [D]mít čapku s bambulí nahoře.
Jíst kaštany, mýt se v lavoře,
[G]od rána po celý [A7]den zpívat si [D]jen. 

Zpívat si
[D]pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [G]dam.
Pá da da [A7]dam pam pam da [D]da-ám.

[D]K Vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich.
[G]Nikde jsem se nedozvě[A7]děl, jak se hlídají [D]krávy.

[D]Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech.
[G]Každý se mě opatrně [A7]tázal na moje [D]zdraví.

Já chci [D]mít čapku s bambulí nahoře.
Jíst kaštany, mýt se v lavoře,
[G]od rána po celý [A7]den zpívat si [D]jen. 

Zpívat si
[D]pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [G]dam.
Pá da da [A7]dam pa da da [D]da-ám.

[D]Dnes už jsem starší a vím, co vím.
Mnohé věci nemůžu a mnohé smím.
[G]A když je mi velmi smutno [A7]lehnu do mokré [D]trávy.

[D] S nohama křížem a rukama za hlavou
koukám nahoru, na oblohu modravou,
[G]kde se mezi mraky ho[A7]ní moje strakaté [D]krávy.

Já chci [D]mít čapku s bambulí nahoře.
Jíst kaštany, mýt se v lavoře,
[G]od rána po celý [A7]den zpívat si [D]jen. 

Zpívat si
[D]pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [G]dam.
Pá da da [A7]dam pa da da [D]da-ám.

Já chci mít čapku s bambulí nahoře.
Jíst kaštany, mýt se v lavoře,
[G]od rána po celý [A7]den zpívat si [D]jen. 
Zpívat si
Pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [G]dam.
Pá da da [A7]dam pa da da [D]da-ám.

[E]Pam pam padam pam padá pam.
Pam pam padam pam padádada [A]dam.
Pá da da [H7]dam pa da da [E]da da da da
[A]da da da da [E]dam [H7]pam  [E] pam.