Hej člověče boží

Nezmaři
[Cmi]   [Cmisus2]     [Cmi]   [Cmisus2]
[Cmi]Hej, člo[Gmi]věče Bo[Cmi]ží, [Eb]zahodil [Bb]jsi bo[Eb]ty, 
[Cmi]jakpak bez [Gmi]nich půjdeš [Cmi]dál, [Ab]touhletou [Bb]dobou sně[Cmi]ží, 
[Eb]nehřeje [Bb]tě slun[Eb]ce, [Cmi]mám o [Gmi]tebe [Cmi]strach. 
[Cmisus2]    [Cmi]    [Cmisus2]
[Cmi]Hej, člo[Gmi]věče Bo[Cmi]ží, [Eb]zahodils' [Bb]pení[Eb]ze, 
[Cmi]jakpak bez [Gmi]nich půjdeš [Cmi]dál, [Ab] nekou]Bb]píš si chle[Cmi]ba, 
[Eb]nedají [Bb]ti na[Eb]jíst, [Cmi]mám o [Gmi]tebe [Cmi]strach. 
[Cmisus2]    [Cmi]    [Cmisus2]
[Cmi]Hej, člo[Gmi]věče Bo[Cmi]ží, [Eb]zahodil [Bb]jsi dře[Eb]vo, 
[Cmi]jakpak chceš v [Gmi]tý zimě [Cmi]spát, [Ab] čas je [Bb]o Váno[Cmi]cích, 
[Eb]světnici [Bb]máš prázd[Eb]nou, [Cmi]mám o [Gmi]tebe [Cmi]strach. 
[Cmisus2]    [Cmi]    [Cmisus2]
[Cmi]Hej, člo[Gmi]věče Bo[Cmi]ží, [Eb]koho si [Bb]to ve[Eb]deš, 
[Cmi]dívka [Gmi]zatoula[Cmi]ná [Ab] bez halí[Bb]ře v kap[Cmi]se, 
[Eb]cizí dí[Bb]tě poro[Eb]dí, [Cmi]mám o [Gmi]tebe [Cmi]strach. 
[Cmisus2]    [Cmi]    [Cmisus2]
[Cmi]Hej, člo[Gmi]věče Bo[Cmi]ží, [Eb]zahodil [Bb]jsi bo[Eb]ty, 
[Cmi]jakpak bez [Gmi]nich půjdeš [Cmi]dál, [Ab]touhletou [Bb]dobou sně[Cmi]ží, 
[Eb]nehřeje [Bb]tě slun[Eb]ce, [Cmi]mám o [Gmi]tebe [Cmi]strach. 
[Ab]Hej, člo[Bb]věče Bo[C]ží.