Franta má péra (Guantanamera)

Wabi Daněk
[A]  [D]  [E]  [D]  [A]  [D]  [E]  [D]   
[A]  [D]  [E]  [D]
[A]  [D]  [E]  [D]    
[A]  [D]  [E]  [D]
[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, [E]
[A]barevný [D]pé-[E]ra, 
Ježiši, [A]Franta [D]má pé[E]ra. 

Šel jsem v [D]novým kvádru na [E]trh, 
někdo mi [A]ho [D]zezadu [E]natrh, 
natrhl mi [A]ho [D]asi hřebi[E]kem, 
já při tom [A]vlekl [D]pytlik [E]s mlikem, 
je to set [A]sakra[D]men-[E]tský, 
v čem budu [A]prohánět [D]  [E]caramba seňority. 

[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, [E]
[A]barevný [D]pé-[E]ra, 
Ježiši, [A]Franta [D]má pé[E]ra. 

Vejda do [D]kavárny, zřel jsem [E]mloka, 
jak sedě [A]zpříma, [D]lokal [E]moka, 
měl černý [A]kvádro s [D]žlutými [E]fleky, 
já při tom [A]pohledu [D]pukal [E]vzteky,
od těch dob, [A]když vidím [D]mlo-[E]ka, 
fláknu ho [A]pěstí [D]do voka. [E]

[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, [E]
[A]barevný [D]pé-[E]ra, 
Ježiši, [A]Franta [D]má pé[E]ra. 

Měl jsem jet za[D]hrát do Třebí[E]če, 
jenže jsem [A]v autě [D]zlomil [E]klíče, 
tlačit se [A]nedá, [D]je to [E]těžký, 
nezbývá [A]než to [D]dojít [E]pěšky, 
tak šlapu [A]ku Tře[D]bí -[E]či, 
no je to [A]prostě [D]těž-[E]ký. 

[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, [E]
[A]barevný [D]pé-[E]ra, 
Ježiši, [A]Franta [D]má pé[E]ra. 

Dnes ráno [D]u dveří mého bytu[E]
potkal jsem [A]na schodech [D]vepřovou [E]kýtu, 
to ovšem [A]zdaleka [D]ještě není [E]všecko, 
s tou kýtou [A]se za šlachu [D]vedlo [E]plecko, 
asi byl [A]bezmasý [D]pá-[E]tek, 
tak šly na [A]procházku [D]z ja-[E]tek. 

[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, o[E]lé
[A]barevný [D]pé-[E]ra, 
Ježiši, [A]Franta [D]má pé[E]ra. 

[D]Franta má péra, 
[E] Ježiši, [A]Franta má [D]péra, [E]
[A]barevný [D]pé-[E]ra,
z vocasu [A]foxte[D]rié-[E]ra.

[A]  [D]  [E]  [D]
[A]  [D]  [E]  [D]
[A]  [D]  [E]  [D]
[A]  [D]  [E]  [D]  [A]