Eldorádo

Waldemar Matuška
[Ami]   [G]  [Ami]
[Ami]V dálných [G]dálkách v zámo[Ami]ří,
ční prý [G]zlaté poho[Ami]ří,
přícho[C]zího poho[D]stí
[F/D]nádhe-[C]rou a hojno[G]stí.  [E7]

[Ami]Dík těm [G]svůdným pověs[Ami]tím,
zástu[G]py šly za štěs[Ami]tím,
chátra [C]i ti boha[D]tí [F]s vírou,
[C]že se vypla[G]tí. [E7]

[Ami]Jít a hledat Eldo[G]rádo,
zbave[C]né vší [D]bídy člově[G]čí,  [E7]
[Ami]jít a hledat Eldo[G]rádo,
kde je [C]láska, [D]mír a bezpe[Emi]čí.
[Ami]
[Hmi]Báchor[A]ce té uvě[Hmi]ří,
dávno [A]už jen někte[Hmi]ří,
spíš než [D]zlatonosný [E]štít,
[G]nám dnes [D]rozum káže [A]jít. [F#]

[Hmi]Jít a hledat Eldo[A]rádo,
zbave[D]né vší [E]bídy člově[A]čí, [F#]
[Hmi]jít a hledat Eldo[A]rádo,
kde je [D]láska, [E]mír a bezpe[F#mi]čí.

[Hmi]Protože my už dávno víme, 
že nad zlato a b[A]ohatství je moudrost a uvážlivý čin,
[D]že Eldorádo není kdesi v dálce[E], ale docela blízko [A]
v našich [F#]srdcích a v našem myšlení.
[Hmi]A že jeho pravé jméno je svoboda, [A]pravda a porozumění.
Nosíme je v sobě [D] a ptát se na ně[E] je naše přirozená [F#mi]povinnost.

[Hmi]Jít a hledat Eldo[A]rádo,
zbave[D]né vší [E]bídy člově[A]čí, [F#]
[Hmi]jít a hledat Eldo[A]rádo,
kde je [D]láska, [E]mír a bezpe[F#mi]čí.

[Hmi]Jít a hledat Eldo[A]rádo,
zbave[D]né vší [E]bídy člově[A]čí, [F#]
[Hmi]jít a hledat Eldo[A]rádo...