Dva havrani

Asonance
[Dmi]   [C]  [Dmi]   [C]  [Dmi]
[F]  [C]  [Dmi]   [C]  [Dmi]   [C]  [Dmi]

[Dmi] Když jsem se z pole [C]vrace[Dmi]la, 
dva havrany jsem [C]slyše[Dmi]la, 
jak jeden [F]druhého se ptá: [C]
[Dmi]kdo dneska veče[C]ři nám [Dmi]dá? 
Kdo dneska veče[C]ři nám [Dmi]dá? 

Ten první k [Dmi]druhému se [C]oto[Dmi]čil 

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč