[Ami]  [G] [Ami]  [G]
[Ami] Píšu ti dopis [G] na starém perga[Dmi]menu, 
[G7] jistě [C]si domyslíš, [G7] co napsat [C]zapo[Emi]menu.
[Ami]Píšu ti večer, [G] za oknem lampy [Dmi]svítí 
[F] a já to [Dmi]na chvíli [G]pozpátku [Emi] všechno [Ami]cítím. 
[G]  [Ami]  [G]

[Ami]Na slovo láska [G]tenkrát jsem zane[Dmi]vřela, 
[G7] to než mi [C]jiná zas [G7]cestičku [C]ote[Emi]vřela.
[Ami]Deset let sypou [G] hodiny jemný [Dmi]písek, 
[F] duše se [Dmi]zbavila [G]stínů [Emi] a starých [Ami]třísek. 

[G]Já [Dmi]nejsem ta, co [A]válčí [Dmi]na všec[G7]hny strany, 
[C] přivy[Emi]klá na bodláčí, [F]vychytám rány.
[Dmi] Bojím se [C]jenom jitra,[G] kde [Emi]slunce zapa[Ami]dá. 
[G]  [Ami]  [G]
[Ami] Jestli si myslíš, [G] že píšu pora[Dmi]žena, 
[G7] špatně [C]jsi pochopil, [G7]jaká [C]jsem vlastně [Emi]žena.
[Ami] Držím se cípů [G] starého kapes[Dmi]níku, 
[F] kde uzel [Dmi]znamená [G]neskončit [Emi] na chod[Ami]níku. 

[G]Já [Dmi]nejsem ta, co [A]válčí [Dmi] na všec[G7]hny strany, 
[C] přivy[Emi]klá na bodláčí, [F]vychytám rány.
[Dmi] Bojím se [C]jenom jitra,[G] kde [Emi]slunce zapa[Ami]dá. 
[G]  [Ami]  [G]
[Ami] Zbývá jen podpis [G] a závěr bez ad[Dmi]resy, 
[G7] zas vě[C]řím na lásku, [G7] že rozpu[C]stí mé [Emi]stresy.
[Ami] Přeju ti také [G]prožít, jak tiše [Dmi]hoří 
[F] a jak tě [Dmi]podruhé [G]z ničeho [Emi] znovu [Ami]stvoří.[G]
[Ami]  [G] [Ami]  [G] [Ami]  [G] [Ami]