Dokonalá chvíle

Chinaski
[Ebmi]   [Gb]  [Db]   [Ab7sus4]     [Ebmi]   [Gb]  [Db]   [Ab7sus4]
[Ebmi] Už netěším se na nový [Gb] ráno,
[Db] když ze všeho zbylo jen [Ab7sus4]bsuspůl.
[Ebmi] Připadá mi to tak [Gb]dávno,
[Db] co náš šťastný člun [Ab7sus4] po řece plul.

[Ebmi]Dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
[Db]dokonalá je jenom [Ab7sus4]chvíle
[Ebmi]dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
[Db]dokonalá je jenom [Ab7sus4]chvíle.

[Ebmi]My našli se [Gb]na schodech,
kde tvoje [Db]vlasy
jak černý [Ab7sus4]křídla havraní
[Ebmi]mávnutím sebra[Gb]ly mi dech.
A v ten [Db]moment
slunce nám [Ab7sus4]vyšlo na dlani.

[Ebmi]Dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
[Db]dokonalá je jenom [Ab7sus4]chvíle.
[Ebmi]Dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
a ty [Db]čekáš a věříš a doufáš,
že aspoň [Ab7sus4]ještě jednou přijde.

[Ebmi]Dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
[Db]dokonalá je jenom [Ab7sus4]chvíle
[Ebmi]dokonalá je jenom [Gb]chvíle,
[Ab] Amore můj nepřest[Ab7sus4]ávej střílet!
[Ebmi]   [Gb]  [Db]   [Ab7sus4]     [Ebmi]   [Gb]   [Db]   [Ab7sus4]