Dobrý Bůh to ví

Lenka Filipová
[Ami]   [C]  [G]  [Dmi]  [Ami]   [C]  [G]
[Ami]   [C]  [G]  [Dmi]  [Ami]   [C]  [G]
[Ami] Napsal jí ta [C]nejkrásnější [G]slova,
která kdy [Dmi]vůbec znal. 
A pak [Ami]položil dopis pod [C]kámen 
a dlouho [G]nad ním tiše stál. 
[Ami] Nad hlavou mu tá[C]hly mraky, 
jako p[G]odivná obtloustlá [Dmi]zvířata. 
[Ami] A na vrbě tam ledňáček[C] zářil 
a voda v [G]tůni chladná stojatá… 

[Ami] A on jako [C]blázen blatouchům[G] 
vykládal, že bude[Dmi] snad jeho paní. 
A pak s o[Ami]zvěnou do lesů [C]hulákal 
podiv[G]né nesmysly o bílé lani. 
[Ami] O zvláštním [C]stvoření, které se 
[G]potají snad v ženu [Dmi]promění. 
Ona [Ami]přichází pomalu lou[C]kou 
a hledá[G] dopis v kamení. 

[Ami] Ústa z jeřabin,[C] paže z břečťanu m[G]áš, 
to mě zabije. 
Já už nevstanu, 
[Ami]oči z oblázků,
[C] vlasy ze vřesu, 
[G] to mě zabije, 
to si odnesu. 
[Ami]  [F]  [G]  [Ami]  [F]  [G]
[Ami]   [C]  [G]  [Dmi]  [Ami]   [C]  [G] 
[Ami] Napsal jí ta n[C]ejkrásnější [G]slova, 
která kdy[Dmi] vůbec znal. 
A pak [Ami]položil dopis pod [C]kámen 
a dlouho [G]nad ním tiše stál. 
[Ami] To zvláštní [C]stvoření, které se 
[G]potají snad v ženu [Dmi]promění. 
Ona [Ami]přichází pomalu lo[C]ukou, 
schováv[G]á dopis v kamení. 

[Ami] Ústa z popela, 
[C] paže z větvoví [G]mám. 
Nechci tvoji smrt, 
[Ami]dobrý Bůh to ví. 
Oči z kaluží, 
[C] vlasy z bodláčí, 
[G] víc bys nedostal 
[Ami] a to nestačí.

[Ami] Ústa z popela, 
[C] paže z větvoví [G]mám. 
Nechci tvoji smrt, 
[C]dobrý Bůh to ví. 
[Ami] Oči z kaluží, 
[C] vlasy z bodláčí, 
[G] víc bys nedostal. [C]

[Ami]  [C]  [G]  [C]  [Ami]  [C]  [G]  [C]