Dobrodružce

Tomáš Klus
[C#mi]     [C5+]    [C#mi]     [C5+]
Ty [C#mi]víš,
[C5+]kým jsem,
i jak chu[C#mi]tnám,
[C5+]víš, čím se trá[C#mi]pím,
i [C5+]o je mi put[C#mi]na.
[C5]Zač stojí
[A]být se mnou,[H]
i přes ten [E]synte[D]tickej [C#]vzruch.
Má jedi[A]ná,  [H]
budu ti [E]dobrý druh.

[C#mi]Vím a [C5+]vážím si to[C#mi]ho,
[C5+]čím vším si [C#mi]žena 
[C#mi] projde [C5+]na svých [C#mi]nohou.
Co bole[A]stí a křivd [H]
je na té [E]cestě, a ty [D]stejně chceš jít.[C#]
Má jed[A]iná, 
z těch [H]vět 
má býti [E]patrno, 
že [D]nám patří [C#]svět,
že mise: [A]milujem 
[H]startuje [E]teď.

[C#mi]Víš, 
[C5+]jak občas [C#mi]brečím,
když [C5+]nevím [C#mi]kudy –
[C5+]splašeným [C#mi]klusem
[C5+]uhá[A]ním 
za přelu[H]dy,
za vodkou s [E]džusem 
i [D]za pudy.[C#]
Má jediná, [A]
s tebou [H]
už [E]nespěchám

[C#mi]ím, v [C5+]čem je to [C#mi]kouzlo –
[C5+]ta malá [C#mi]bytost
[C5+]přemohla l[C#mi]áskou 
zlo, co [A]dost
chtělo mě [H]
lapit a [E]poválet[D] v tlamě.[C#]

Má jediná, [A]
teb[H]ou 
přišel můj [E]nový svět[D] na svět[C#],
a já tě [A]miluji a já ti [H]děkuji, bohyně. [E]T.