Dívám se, dívám

Petr Hapka, Lucie Bílá
[D]  Dívám se dívám a ty [A/C#]spíš,
matně se leskne ma[D/F#]lý  [G]kříž.
Stoupá a klesá tvoje hruď
a já si říkám: Bůh jen [D]suď,
Bůh jen [A]suď.
[D] Zdali, až jednou blýskne [A/C#]se
a vítr liják přine[G]se,
vezmeš mě k teplu pod svůj plášť.
Jestli to pro mě[A] udě[D]láš?  [A]

[D] Když budu sedět nehnu[A]tě
a zase [Dmaj7]znovu zklamu [E]tě
svým dojmem, že jsem na pou[D]šti
a že mě štěstí o[E]pouš[A]tí,  [E]
[D] zeptáš se: Kam jsi oči [A/C#]dal?
Tvá šťastná hvězda svítí [G]dál!
Jdi za ní, já tu držím stráž...
[D] Tak se ptám,[Gmaj7] jestli to udě[A]láš,
[D] tak se [Gmaj7]ptám, jestli to [A]uděláš,
pro mě udě[D]láš.
[A/C#]    [G]  [A]  [D]  [G/D]   [D]
[F] Co když se těžce zadlu[C]žím?
I ten kříž prodáš? Co[F/A] já  [Bb]vím...
Když mě mé masky unaví,
stáhneš mě k sobě do [C]trá[F]vy,
do trá[C]vy.
[F] A klidně řekneš hroznou [C]lež:
Na svoje léta he[F]zkej [Bb]seš.
Před sebou ještě všechno máš...
Jestli to pro mě u[C]děl[F]áš.  [C]

[F] Co když mě zapřou přá[G]te - [C]lé
a budu s [Fmaj7]cejchem na če[G]le
podroben strašné ža[Emi7]lo - [F]bě?
Vzkážeš mi: Stojím při [G]to- [C]bě!
Jen při to[G]bě. [C/E]   [F]
Jediná vždycky budu [C/E]stát
i když ti celý svět [F/A]dá  [Bb]mat.
Věřím ti všecko. Braň se, snaž...
[F] Jen se ptám,[Bbmaj7] zda to udě[C]láš.
[F]Jen se [Bbmaj7]ptám, jestli to [C]uděláš.
[C7]Pro mě udě[F]láš.
[C/E]   [F/A]   [Bb]   [C7]   [F]  [Bb/F]    [F]  [Bb/F]    [F]
[D] Stoupá a klesá tvoje [A/C#]hruď,
tak spolehlivě ja[D/F#]ko   [G]rtuť,
na teploměru našich dní,
ráno svět zuby vy[A]ce- [D]ní, 
vyce[A]ní.
[D] A mně se mnohé nezda[A/C#]ří,
ale tvé prsty po [D/F#]tvá-  [G]ři
mi zvo[F#]lna [G]přej[F#]dou, [G]kaž-[F#]dý  [G]zvlášť...
[D] Vím,[Gmaj7] že to pro mě ud[A]ěláš.   
[D] Já [Gmaj7]vím, že to pro mě [A]uděláš.
[A7]Všechno udě[D]láš.
[A/C#]    [D/F#]    [G]  [A7]   [D]  [G/D]   [D]  [G/D]   [D]