Dítě školou povinné

Jiří Suchý, Waldemar Matuška
[Bb6]      [Ab]     [Gb]     [F7]

Dítě [Bb]školou [Eb]povi-[Bb]nné 
dove[Bb]de to, [Eb]co my [Bb]ne.
My jsme sice světa [F7]znalí, 
my jsme lidé s rozhle[Bb]dem,
ale [Bb]hrát si [Bb7]jako [Eb]malí
[C7]to bo[F7]hužel nesve[Bb]dem.

Co se všechno [Eb]nest-[bB]ane,
když si dítě [Eb]zama[Bb]ne?
Kuchyně se stane [F7]lesem 
a štokrdle medvě[Bb]dem.
Já i vy to t[Bb7]ěžce [Eb]nesem,
[C7]že to [F7]taky nesve[Bb]dem.

[Eb]Dítě věří tomu,
že [Bb]z domu do ulice 
[F7]vede třeba chodba tajná,
[Eb]o takové věci 
do[Bb]movní důvěrnice
[F7]nemá ani šajna.

Dítě [Bb]školou [Eb]povin[Bb]né
dovede tom [Eb]co my [Bb]ne. 
My jsme sice světa [F7]znalí, 
my jsme lidé s rozhle[Bb]dem,
ale [Bb]hrát si [Bb7]jako [Eb]malí
[C7]to bo[F7]hužel nesve[Bb]dem.