Díkuvzdání

Daniel Landa
[Fmi]   [Cmi]
Obvyklých jednadvacet [Eb]svic
zas ve všech oknech zapa[Bb]luji.[C] [Fmi]
Zas listy čistým nebem plují,
jen žádný anděl. [Cmi] Nikde nic.
Jen žádný anděl. Nikde [Eb]nic.
Jen listy čistým nebem [Bb]plují.
[Eb/G]   [Ab]
A přesto je noc znovu krásná
podivuhodným přísli[Cmi]bem.
Podivuhodným pří[Bb/D]sli - [Eb]bem
je ta noc znovu [Bb]krásná.[C] [Fmi]
Touha se snáší zčistajasna.
jak ty jsi tehdy [Cmi]slétla sem.
Jak ty jsi tehdy [Bb/D]slétla [Eb]sem,
touha se snáší zčista[Bb]jasna.

[Eb/G]V houslovém [Ab]futrálu plamenný [Cmi]meč,
řekla's mi: [Ab]Pokorně klekni, a [Cmi]kleč!
Zpívej mi [Ab]píseň a oslav mě v [Cmi]ní,
přiš[Bb/D]la jsem [Eb]pro tvoje
díkůvzdá[Bb]ní.
[C/E]   [Fmi]   [Cmi]
Tvůj hlas měl slabý [Bb/D]přízvuk [Eb]zvonu,
hlas tichý jako svíti[Bb]plyn.[C] [Fmi]
Chtěl jsem říct: Já v něm neutonu!
Když políbil jsem [Cmi]lem tvých džín.
Když políbil jsem [Bb/D]lem tvých [Eb]džín.
Chtěl jsem říct: Já v něm neu[Bb]tonu!

[Eb/G] Jenže ty, [Ab]po ruce plamenný [Cmi]meč,
v té chvíli [Ab]řekla's mi: A teď mě [Cmi]svleč!
Tu je má svatozář,[Ab] svlékneš mě z ní.[Cmi]
A [Bb/D]přitom [Eb]odříkáš
díkůvzdá[Bb]ní.
[C/E]   [Fmi]   [Cmi]
A tak jsem vztáhl [Bb/D]hrubé [Eb]dlaně
na jemnou kůži andě[Bb]la [C/E]  [Fmi]
a bolest přišla nečekaně.
A stejně náhle [Cmi]zmizela.
A stejně náhle zmize[Eb]la.
A bolest přišla neče[Bb]kaně.

[Eb/G]   Tehdy se [Ab]ze mě stal plamenný [Cmi]meč
a ty jsi [Ab]vykřikla. Vykřiklas: [Cmi]Ječ!
Ze všech sil za[Ab]křič, ať do nebe zní[Cmi]
nejstarší ze sta[Bb/D]rých [Eb]
díkůvzdá[Bb]ní.
[C/E]   [Fmi]   [Cmi]
Slíbila's zůstat [Bb/D]do té [Eb]doby
než sundají mi obvazy.[Bb]  [C/E]   [Fmi]
Vzala's mi však i ze zdí skoby
i fotku s dědou [Cmi]na hrázi.
I fotku s dědou [Bb/D]na hrá[Eb]zi
z poslední [Bb]skoby.

[Eb/G]V pelesti [Ab]vrub kde stál plamenný [Cmi]meč,
namísto [Ab]Sbohem spíš tak trochu Heč.[Cmi]
A přesto [Ab]neřeknu po zbytek [Cmi]dní
nic,[Bb/D] co by [Eb]nebylo
díkůvzdá[Bb]ní. [Bb7]   [C/E]
[Fmi]   [Cmi]   [Bb/D]   [Eb]   [Bb]
[C/E]   [Fmi]   [Cmi]   [Bb/D]   [Eb]  [Bb]