Děvče ze samoobsluhy

Drahomíra Vlachová
[Eb]Úúúú, úúúú, úúúú.
[Bb]  [A7]  [Bb]
[Eb]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb7]   [Ab]  [Adim]   [Eb/Bb]    [Cmi]   [F7]  [Bb]
[Eb]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb7]   [Ab]  [Adim]   [Eb/Bb]    [Cmi]   [F7]  [Bb]  [Eb]  [Bb]
[Eb]Proto[Bb]že mám [Eb]ráda [Bb]frmol, [Eb]práci [Bb]svou mám [Eb7]ráda tuze,
[Ab]prodá[Adim]vám na [Eb/Bb]hlavní [Cmi]třídě v [F7]samoobsl[Bb]uze. Hej!
[Eb]Nave[Bb]čer, když [Eb]zaví[Bb]ráme, [Eb]role[Bb]ty jdou [Eb7]ještě ztuha,
[Ab]je to [Adim]totiž [Eb/Bb]fungl [Cmi]nová [F7]samo[Bb]obslu[Eb]ha. Hej!

[Bb]Když zazní [F7]ulicí pronikavé [Bb]úhů,
[Bb]tak rychle [F7]vyběhnu před samoob[Bb]sluhu.
[Eb]Na chod[Bb]níku [Eb]stojí [Bb]chlapec, [Eb]chtěla [Bb]bych mít z [Eb7]něho muže,
[Ab]s role[Adim]tou mi [Eb/Bb]dobrák [Cmi]jeden [F7]vždycky [Bb]pomů[Eb]že. Hej!
[Bb]  [A7]  [Bb]
[Eb]Každý [Bb]večer [Eb]ze sluš[Bb]nosti [Eb]zatá[Bb]hne mi [Eb7]roletu,
[Ab]já mu [Adim]ale [Eb/Bb]stejně [Cmi]jednou [F7]hlavu pople[Bb]tu, hej!
[Eb]Ať si [Bb]hraje [Eb]na do[Bb]bráka, [Eb]ať si [Bb]na mě [Eb7]zahouká,
[Ab]stejně [Adim]do mých [Eb/Bb]velkých [Cmi]očí [F7]on se [Bb]zakou[Eb]ká. [F]Hej!

[Bb]Říkám si, [F7]když slyším pronikavé [Bb]úhů,
zda ten můj [F7]nápadník nemá velkých [Bb]dluhů!
[Eb]Až na [Bb]jeho [Eb]prste[Bb]níček [Eb]snubní [Bb]prsten [Eb7]natáhnu,
[Ab]role[Adim]tu mu [Eb/Bb]na  o[Cmi]plátku [F7]zas já [Bb]zatá[Eb]hnu.[D7]
[G] [G6b]   [G]  [G7]  [C] [C#dim]   [G] [Emi]   [Ami]  [D7]
[G] [G6b]   [G]  [G7]  [C] [C#dim]   [G] [Emi]   [Ami]  [D7]  [G] [F]
[Bb]Říkám si, [F7]když slyším pronikavé [Bb]úhů,
zda ten můj [F7]nápadník nemá velkých [Bb]dluhů!
[Eb]Až na [Bb]jeho [Eb]prste[Bb]níček [Eb]snubní [Bb]prsten [Eb7]natáhnu,
[Ab]role[Adim]tu mu [Eb/Bb]na  o[Cmi]plátku [F7]zas já [Bb]zatá[Eb]hnu.Hej!
Úúúú, úúúú, úúúú.
[Fmi7]   [Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb]