Delegace

Pavel Zedníček
[C5]
Bez legrace, bez legrace! 
Jde k vám cizí delegácé.
My bohatí dosti, velmi. 
Také chytří jako šelmy. 
My jsme cizí velvyslanci, neseme vám dary v ranci. 
Po cestě nás všecko bolí, nabídněte chléb se solí.

[Dmi]Chystej ňáký jídlo máti! 
[Emi]Jdou k nám cizí diplomati. 
[G]Seznamte se,
seznamte se,
seznamte se,
seznamte se.

[C]To je [F/C]moje [G/C]dobrá [C]žena, 
to jsou [Dmi/C]naše [G/C]dobré [C]děti.
Od rá[F/C]na je [G/C]zapřa[C]žena, 
neb se [Dmi/C]musí [G/C]ohá[C]něti.
To jsou [F/C]její [G/C]rodi[C]čové, 
zdraví[Dmi/C]čko jim [G/C]ještě [C]slouží. 
To jsou [F/C]moji [G/C]rodi[C]čové, 
zdravíč[Dmi/C]ko jim [G/C]také [C]slouží. 

[C]To je [F/C]moje [G/C]sestra [C]Anna, 
červe[Dmi/C]ná se [G/C]jako [C]kvítek. 
Zatím [F/C]žije [G/C]neprov[C]dána, 
stará [Dmi/C]se nám [G/C]o do[C]bytek. 

[G5]Seznamte se,
seznamte se,
seznamte se,
seznamte se.
[C]Seznamte se.