Dej Bůh štěstí

Česká koleda
[F]  [C7]     [F]    
[F]Dej bůh štěstí tomu[C7] do[F]mu,
my zpíváme, víme [C7]ko[F]mu.
Malému dě[C7]ťát[F]ku, Kristu Jezu[C7]lát[F]ku,
dnes v Betlémě [Dmi]naroze[C7]né[F]mu.
Malému dě[C7]ťát[F]ku, Kristu Jezu[C7]lát[F]ku,
dnes v Betlémě [Dmi]naroze[C7]né[F]mu.

[F]On rozdává štědrov[C7]ni[F]čky,
jabka, hrušky i troj[C7]níč[F]ky.
Za naše zpív[C7]á[F]ní, za koledo[C7]vá[F]ní
dej nám Pán Bůh [Dmi]své pože[C7]hná[F]ní.
Za naše zpív[C7]á[F]ní, za koledo[C7]vá[F]ní
dej nám Pán Bůh [Dmi]své pože[C7]hná[F]ní.

[F]K jesličkám teď pokle[C7]ká[F]me,
Ježíškovi zazp[C7]ívá[F]me.
Světa širou [C7]dá[F]lí zní mu píseň [C7]chvá[F]ly.
Vítej, dítě, [Dmi]nebeský [C7]krá[F]li!
Světa širou [C7]dá[F]lí zní mu píseň [C7]chvá[F]ly.
Vítej, dítě, [Dmi]ne[Gmi]beský [C7]krá[F]li!