[Emi]Když jsem bylo dítě,
[Ami]jednou se mi zdálo,
[C]že se koupu v moři,
[H7]hrozně jsem se bálo. 

[G]Já vi[Emi]děl [Ami]u mo[D]ře
[C]pocho[D]dovat [G]úho[E]ře,
[A]za nima šly [D]hezky
[A]v pětistupu [D]tresky,

[G]potom [Emi]šli ti [Ami]šplhou[D]ni -
[C]delfí[D]ni a [G]pilou[E]ni,
[C]v pozo[C#dim]ru jde [G]malý [Emi]sleď,
[Ami]dělá [D]vlevo [G]hleď. 

[Hmi]Dál já viděl v [F#]průvodu
[Hmi]makre[F#]ly a [Hmi]slanečky,
[D]volejovky na [A]zádech
[D]měly [A]malé [D]ranečky;

[G]nafou[Emi]kaní [Ami]loso[D]si
[C]naho[D]ru maj' [G]koko[i]sy,
[C]s nima [C#dim]jdou ti [G]bručo[Emi]uni -
[Ami7]staří [D7]mečou[G]ni. 

[C]Ťap ťap [C#dim]ťap ťap [G]ťap ťap [E7]ťap
[Ami7]ťap ťap [D7]ťap ťap [G]ťap. [D]

[G]Kroko[Emi]vě  [Ami]bez chy[D]by
[C]pocho[D]dujou [G]velry[E]by,
[A]zpříma jako [D]jedle
[A]defilujou [D]škeble;

[G]přišli [Emi]také [Ami]žralo[D]ci,
[C]i když [D]jsou po [G]nemo[E]ci,
[C]za ni[C#dim]ma jdou [G]vykule[Emi]ni
[Ami]čtyři [D]tule[G]ni. 

[Hmi]Uprostřed [F#]průvodu
[Hmi]klopý[F#]tají [Hmi]medúzy,
[D]humr na ně [A]huláká
[D]Copak [A]je to [D]za chůzi?

[G]Toporně [Emi]jak [Ami]paňá[D]ci
[C]pocho[D]dujou [G]tuňá[E]ci,
[C]do kro[C#dim]ku pět [G]chobot[Emi]nic
[Ami]pěje z [D]plných [G]plic: 

[C]Ťap ťap [C#dim]ťap ťap [G]ťap ťap [E7]ťap
[Ami7]ťap ťap [D7]ťap ťap [G]ťap. [D]

[G]Sardel [Emi]tlačí [Ami]kočá[D]rek,
[Ami]šišlá [D]na [G]kaviá[E]rek,
[A]vzadu kulhaj' [D]šproty
[A]jsou jich tu dvě [D]roty;

[G]uzav[Emi]říti [Ami]defi[D]lé
[C]připa[D]dlo dnes [G]na fi[E]lé,
[C]chyb[C#dim]ěli jen [G]krabo[Emi]vé -
[Ami]jsou to [D]srabo[G]vé. 

[Hmi]Nač ta sláva, [F#]jako dítě
[Hmi]ve snu [F#]jsem se [Hmi]ptal,
[D]jeseter, co [A]vedle mě stál,
[D]odpověď [A]mi [D]dal:

[G]Touto [Emi]velkou [D7]parádou
[C]děku[D]jeme [G]za o[E]sud,
[C]že my [C#dim]ještě v [G]konzer[Emi]vách
[Ami]nejsme [D]dopo[G]sud. 

[C]Ťap ťap [C#dim]ťap ťap [G]ťap ťap [E7]ťap
[Ami7]ťap ťap [D7]ťap ťap [G]ťap.