Dědečkův duch

Olympic
[A]  [D]  [A]  [D]  [A]  [D]  [A]  [D]
[A] Nad [D]Vlta[A]vou je [D]cosi,
[A] plou[D]ží se to[A] v rá[D]kosí,
[A] k mé [D]hrůze [A]je to [D]cosi,
[A] dě[D]dečkův [A]duch!
[A7]Ó nech mě [D7]být,[G]
[D7] já už víc[E7]krát [A]  [E7] nebudu [A]pít.
[D]  [A]  [D]  [A]  [D]  [A]  [D]
[A] Dě[D]da si k l[A]áhvi [D]sedá
[A] a[D]ni lok[A]nout mi [D]nedá
[A] a [D]vedle [A]něj ó [D]běda,
[A] se [D]šklebí [A]myš.
[A7]Ó nech mě [D7]být,[G]
[D7] já už víc[E7]krát [A]  [E7] nebudu [A]pít.
[D]  [A]  [D]  [A]  [D]  [A]  [D]
[A7] Kdo pocho[D]pí,
když vleze blíž,
co natro[E]pí
zlá myš.

[A] Už [D]se mě [A]na nic [D]neptá,
[A] je[D]nom se [A]hloupě [D]chechtá
[A] a [D]zniče[A]ně mi [D]šeptá,
[A] ten [D]dědův [A]duch.
[A7]Ó nech mě [D7]být,[G]
[D7] já už víc[E7]krát [A]  [E7] nebudu [A]pít.
[D]  [A] Ne[D]budu [A]pít.[D]  [A]  ne[D]budu [A]pít.
[D]  [A] Ne[D]budu [A]pít.[D]  [A]  ne[D]budu [A]pít.
[D]  [A]  [D]  [A]  [D]  [A] Ne[D]budu [A]pít.[D]  [A]  ne[D]budu [A]pít.
[D]  [A] Ne[D]budu [A]pít.[D]  [A]  ne[D]budu [A]pít.