David a Goliáš

Jan Werich
[Bb]   [Gmi]   [Eb]   [Ebmi]    [Bb]   [Gmi7]    [Cmi7]    [F7]

[Bb]Lidi na li[Gmi]di jsou jako [Cmi7]saně  [F7]
[Bb]člověk na člo[Gmi]věka jako [Cmi7]kat.  [F7]
musíte naří[Bb]kat.  [A7]
[Dmi]Obr do pidimužíka [A7]mydlí,
[Dmi]domnívaje se, že vyhra[A7]je.
[F]Klidně seďme [Gmi]na židli, [F]čtěme Bibli, tam to všechno je. 

[Bb]Samuelova kniha nám [Cmi]povídá,[F7]
[Bb]jak na žida přišla veli[Cmi]ká bída,[F7]
[Bb]jak ti bídní Filištíni 
[Eb]válku vést nebyli líní,
[Bb]až potkali [Edim]Davi - [F7]da.

[Bb]David šel do války
volky, [Cmi]nevolky [F7].
[Bb]Z velké dálky 
nesl bratrům [Cmi]homolky.[F7]
[Bb]V pochodu se cvičil v hodu.
[Eb]Dal si pro strej[Ebmi]čka Příhodu
[Bb]tři šutry do [F7]tobolky.[Bb]

Hej, [Gb]hej, 
kam se [Bb]valej.
Vždyť jsou [C7]malej!
Takhle [F7]Goliáš ho [D7]provokuje,
[Cmi7]David slušně [F7]salutuje.

[Bb]Když mu ale [Gmi]obr  plivnul [Cmi7]do očí,[F7]
[Bb]David se o[Gmi]točí, 
prakem [Cmi7]zatočí.[F7]
[Bb]Když začínáš, 
no tak tu máš.
[Eb]Byl jsi velkej 
[Ebmi]já měl kuráž.
[Bb]A jakej byl [C7]Go - [F7]li - [Bb]áááááš.

[Bb]   [Gmi]   [Eb]   [Ebmi]    [Bb]   [Gmi7]    [Cmi7]    [F7]

[Bb]Jestli masy [Gmi]nebudou dost [Cmi7]masivní, [F7]
[Bb]a zůstanou [Gmi]ještě pár let [Cmi7]pasivní. [F7]
[Eb]Stanou se pak tyto masy [Ebmi]asi už na věčné časy 
[Bb]  radioaktivní.
Víte, co je za potřebí [Cmi7]nápadů,  [F7]
[Bb]jak se zbavit nukleárních [Cmi7]odpadů.  [F7]
[Bb]Víte-li, co z lana tropí 
[Eb]bez kontroly [Ebmi]izotopy,
[Bb]tisíc let po [F7]dopa-[Bb]du.

Ba[Gb]jooo, my to [Bb]víme,
a tv[C7]rdíme, 
mějme [F7]hlavy v písku [D7]jako pštrosi,
[Cmi7]nejliž nám to [F7]spálí šosy.

[Bb]Jenže lidem nejde jenom [Cmi7]o šosy,  [F7]
[Bb]ale o krk a o značné [Cmi7]obnosy, [F7]
[Bb]a proto by měly masy [Eb]říct své slovo [Ebmi]všemy hlasy,
[Bb]dřív než nás smrt po[C7] -  ko[F7] -  [Bb]ří.