Dávej, ber

Sagvan Tofi
[Ami]
Až doteď[F]ka jsi [G]byl jen [F]samá bota,
[C]teď dostá[F]váš se [Dmi]sám už [G]do života,
[Ami] pojď, ote[F]vřem a [G]jdem do [F]jeho dveří,
[C] tak vystar[F]tuj a [Dmi]vlítnem [G]tam!

[Ami] Už nevá[F]hej, tak [G]pojď a [F]zmáčkni kliku
[C] a v živo[F]tě my [Dmi]dva jsme v [G]okamžiku,
[Ami]tak zabou[F]chej jen [G]víc, tak [F]zakřič na něj:
[C] Ten za dveř[F]ma jsem [Dmi]já, jsem [G]já!

[C]Dávej, [Dmi]ber, [F]dávej, co máš,[G] co můžeš,
[C]dávej, [Dmi]ber, [F]třeba se svlí[G]kni z kůže,
[C]dávej, [Dmi]ber, [F]nedělej fó[G]ry,
no tak [Dmi7]dávej, tak [Bbmaj7]dávej!
[Ami]   [F]  [Ami]  [G]
[Ami] Na ten ži[F]vot už [G]dýl ve [F]frontě stojíš,
[C]jsi nabi[F]tej, tak [Dmi]co, tak [G]co se bojíš,
[Ami] vem za kli[F]ku a [G]vstup a [F]zakřič na něj:
[C] Ten za dveř[F]ma jsem [Dmi]já, jsem [G]já!

[C]Dávej, [Dmi]ber, [F]dávej, co máš,[G] co můžeš,
[C]dávej, [Dmi]ber, [F]třeba se svlí[G]kni z kůže,
[C]dávej, [Dmi]ber, [F]nedělej fó[G]ry,
no tak [Dmi7]dávej, tak [Bbmaj7]dávej!
[Dmi]  [F]  [G]  [Dmi]  [F]  [G]
[Dmi]  [F]  [G]  [F]  [G]  [A]
[D]Dávej, [Emi]ber, [G]dávej, co máš[A], co můžeš,
[D]dávej, [Emi]ber, [G]třeba se svlí[A]kni z kůže,
[D]dávej, [Emi]ber, [G]nedělej fó[A]ry,
no tak [Emi7]dávej, tak [Cmaj7]dávej!

[D]Dávej, [Emi]ber, [G]dávej, co máš[A], co můžeš,
[D]dávej, [Emi]ber, [G]třeba se svlí[A]kni z kůže,
[D]dávej, [Emi]ber, [G]nedělej fó[A]ry,
no tak [Emi7]dávej, tak [Cmaj7]dávej!
[Hmi]  [G] [A] [Hmi]