Ďáblovy námluvy

Asonance
[Dmi]  [C] [Bb]  [C] [Dmi]  [C] [Bb]  [C]
Svou [Dmi]krásnou [C]píšťalu ti [Dmi]dám,
hraje [Bb]devět tónů [C]na devět stran,
když [Gmi]půjdeš se mnou, [Dmi]lásko má
a [Bb]když mě budeš [Ami]chtít.

Jenom [Dmi]nech si tu [C]píšťaličku [Dmi]sám,
hraj [Bb]devět tónů [C]na devět stran.
Já [F]nejdu s tebou, [C]lásko má,
já [Dmi]nechci s [C]tebou [Dmi]jít.
[C] [Bb]  [C]
Já [Dmi]dám ti [C]stuhy do vlas[Dmi]ů,
mají [Bb]devět barev [C]pro krásu,
když [Gmi]půjdeš se mnou, [Dmi]lásko má
a [Bb]když mě budeš [Ami]chtít.

Já [Dmi]nechci [C]stuhy do vla[Dmi]sů,
mají [Bb]devět barev pro [C]krásu.
A [F]nejdu s tebou, [C]lásko má
já [Dmi]nechci s [C]tebou [Dmi]jít.

Dám krásné [C]šaty z hedvá[Dmi]bí,
které [Bb]devět krajek [C]ozdobí,
když [Gmi]půjdeš se mnou, [Dmi]lásko má
a [Bb]když mě budeš [Ami]chtít.

Já [Dmi]nechci [C]šaty z hedvá[Dmi]bí,
které [Bb]devět krajek [C]ozdobí.
A [F]nejdu s tebou, [C]lásko má
já [Dmi]nechci s [C]tebou [Dmi]jít.
[C] [Dmi]  [Bb]  [C]
[Dmi]  [C] [Dmi]  [Bb]  [C] [Dmi]
Chceš devět černých perel mít
a [Bb]na svatbu se [C]vystrojit?
To [Gmi]všechno dám [Dmi]ti, lásko má
jen [Bb]když mě budeš [C]chtít.

Já [Dmi]nechci černé perly mít
a [Bb]na svatbu [Ami]se vystrojit.
Já n[F]ejdu s tebou, [C]lásko má,
já [Bb]nechci s [C]tebou [Dmi]jít.

Já truhlu [C]plnou zlata [Dmi]mám,
tu [Bb]do vínku ti [Ami]celou dám,
když [Gmi]půjdeš se mnou, [Dmi]lásko má
a [Bbmi]když mě budeš [Ami]chtít.

Tvá [Dmi]slova [C]příjemně mi [Dmi]zní,
tak [Bb]připrav kočár [C]svatební.
Já [F]půjdu s tebou, [C]lásko má
[Bb]kam jen [C]budeš [Dmi]chtít.
[C] [Dmi]  [Bb]  [Ami]   [Dmi]
[F]  [Bb]  [C] [Dmi]
Tak ušli [C]spolu devět [Dmi]mil,
když [Bb]nohu v kopyto [C]proměnil.
A [Gmi]bledá dívka [Dmi]naříká
už [Bb]nechci s tebou [Ami]jít.

Má [Dmi]milá, [C]už tě nepu[Dmi]stím,
zpět [Bb]duši tvou ti [C]nevrátím.
Za [F]trochu zlata, l[C]ásko má
teď [Bb]navždy [C]budeš [Dmi]má.

A jak tmou [C]klopýtali [Dmi]dál,
vítr [Bb]její smutnou [C]píseň vál.
Co [Gmi]dělat mám, já [Dmi]nešťastná,
ach [Bb]co jen dělat [Ami]mám?
Co [F]dělat mám, já [C]nešťastná
ach [Bb]co jen [C]dělat [Dmi]mám.
[C] [Dmi]   [Bb]  [Ami]   [Dmi]
[F] [Dmi]   [Bb]  [C] [Dmi]