Co když?

Vlasta Redl
[A]  [H]  [C#mi]    [E/G#]    [A]  [H]  [E]

Ještě mě [A]studí [H]slzy [E]na límci,
co [A]naposledy [H7]pro mě vypla[E]kala.
Než zas [A]odešla [H]kamsi [E]za kýmsi,
[A]nad kým prý se [H7]ještě slito[E]vala.

To ale [D]nade mnou Bůh se [A]smilo[H]val,
když mi [C#mi]nechal její slzy na ra[D]meni.
Teď můžu [F#mi]chodit [G#mi]řádně [A]pový[H]šen

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč