Co děláš, to dělej rád

Waldemar Matuška
[F7]    [Bb]
[Bb]Můj táta byl jen střízlík,
měl sílu neve[F7]lkou, 
ale jak jsem ho znal, 
byl větší než král, 
jenom jedinou myšlen[Bb]kou.

[Bb]Nesmíš být nikdy líný, 
nesmíš se práce [F7]bát, 
jen se snaž, 
jak nejlíp to znáš, 
co děláš, to dělej [Bb]rád.
[F7]    [Bb]
[Bb]Když jsem se někdy díval, 
jak mámu objí[F7]mal, 
tak natáhnul krk 
a lišácky mrk, 
na to hned mi poví[Bb]dal. 

[Bb]Nesmíš být nikdy líný, 
nesmíš se práce [F7]bát, 
jen se snaž, 
jak nejlíp to znáš, 
co děláš, to dělej [Bb]rád.

Ač z [Bb]tváří mu úsměv zářil, 
někdy taky smůlu [F7]měl, 
pak zaplakal 
a když jsem se ptal, 
řek mi, proč bych nebre[Bb]čel.

[Bb]Nesmíš být nikdy líný, 
nesmíš se práce [F7]bát, 
jen se snaž, 
jak nejlíp to znáš, 
co děláš, to dělej [Bb]rád.
[F7]     [Bb]
[Bb]Vidím ten den jak včera, 
když nám horečkou [F7]zbled, 
ale dřív než zhas, 
stačil pozvednout hlas 
a pak mi řek napo[Bb]sled. 

[Bb]Nesmíš být nikdy líný, 
nesmíš se práce [F7]bát, 
jen se snaž, 
jak nejlíp to znáš, 
co děláš, to dělej [Bb]rád,
co [F7]děláš, to dělej [Bb]rád.
[F]   [Bb]