Čmelák

Divokej Bill
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]

[D]Žiju si jako v pohád[A]ce,
[G]když nechci, nejdu do prá[D]ce,
venku se pasou [A]ovce,
[G]dělá si každá, [D]co chce.
Pošeptáš mi, co tě lá[A]ká,
[G]a to je pro čmelá[D]ka,
co broukal si v klidu svůj [A]part,
najednou [G]malá louka,
a [D]start! 
[A]  [G]  [D]  [A]  [G]  [D]

Tak žijem jako v pohád[A]ce,
[G]když nechcem, nejdem do prá[D]ce, 
a to nechcem [A]nikdy,
[G]venku se pasou [D]krávy.
Šeptáš, co tě lá[A]ká,
a [G]to je pro čmelá[D]ka,
co broukal v klidu svůj [A]part,
[G]malá louka
a [D]start! [A]
[G]Pro všechny první [D]třídu,
start! [A]
[G]Pro všechny první [D]třídu. [Hmi]

Ať se [G]propadnu, [A]jestli [D]
[Hmi]nemám prav[G]du, tak dám [A]fant,
[D]slunce ti [Hmi]pihy [G]na tváře [A]kreslí a co [D]já?
[Hmi]Já nic, [G]já muzi[A]kant.

[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]

[D]Pošeptáš, co tě lá[A]ká,
a [G]to je pro čmelá[D]ka,
co broukal v klidu svůj [A]part,
[G]malá louka
a [D]start! [A]
[G]Pro všechny první [D]třídu,
start! [A]
[G]Pro všechny první [D]třídu. [Hmi]

[G]Štípni mě, [A]jestli[D] se mi [Hmi]tohle z[G]dá, 
tak dám [A]fant,
[D]slunce ti [Hmi]pihy [G]na tváře [A]kreslí a co [D]já?
[Hmi]Já nic, [G]já muzi[A]kant.

[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]
[D]  [A]  [G]  [A]  [Hmi]