Chvátám

Josef Dvořák
[Emi7]Bez de[A7]chu, [Emi7]ve spě[A7]chu, [Emi7]ženu [A7]si to [Emi7]po me[A7]chu,
[Emi7]pově-[A7]řen [Emi7]úko - [A7]ly  [Emi7]ženu [A7]si to [Emi7]po po[A7]li.

Přátelé, [Hmi]chvátám, chvátám, [A]nemám chvíli klid. 
[Hmi]Já tam, já tam [A]dávno už měl být. 

Né, né, né, [Emi7]nesní[A7]dám, [Emi7]nesva[A7]čím,
[Emi7]nesti[A7]hnu to, [Emi7]nesta[A7]čím. 
[Emi7]Promiň[A7]te, [Emi7]váže-[A7]ní, [Emi7]mám ve[A7]liké [D]zpoždění.