Chválím tě země má

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Sedmihlásek
[F]
Chválím Tě země má.
(Chválím Tě [Bb]země má)
tvůj žár i mráz.
([F]tvůj žár i [C]mráz)
Tvá tráva zelená
([F]Tvá tráva [Bb]zelená)
dál vábí nás.
([F]Dál [C]vábí [F]nás)

Máš závoj z oblaků
([F]Máš závoj z [Bb]oblaků)
[F]bílých jak [C]sníh.
(Bílých jak sníh)
Hvězdo [F]má, bárko [Bb]zázraků
(Hvězdo má, bárko zázraků)
[F]na [C]nebe[F]ích.
(Na nebesích)

Ať před [Bb]mou plane[F]tou
hvězdný [Bb]prach zame[C]tou.
[F]Dej vláhu [Bb]rostlinám,
[F]dej ptákům [C]pít.
Prosím, [F]svou přízeň [Bb]dej i nám,
[F]dej [C]mír a [F]klid.

[F]Dej vláhu [Bb]rostlinám,
chválím tě země má.
[F]Dej ptákům [C]pít,
tvůj žár i mráz
[F]svou přízeň [Bb]dej i nám .
Tvá tráva zelená,
[F]dej [C]mír a [F]klid,
dál vábí nás.
 
[F]   [Bb]Máš závoj z oblaků[F]
[C]bílý jak sníh,[F]
[Bb]má bárko zázraků[F]   [C]
[F]na nebesích.

Ať před [Bb]mou planet[F]ou
hvězdný [Bb]prach zame[C]tou,
[F]dej vláhu [Bb]rostlinám,
[F]dej ptákům [C]pít.
Prosím, [F]svou přízeň [Bb]dej i nám,
[F]dej [C]mír a [F]klid.
[F]Svou přízeň [Bb]dej i nám,
[F]dej [C]mír a [F]klid.