Černé oči

Česká lidová
[C]  [G]  [Dmi]  [C]  [Ami]  [G]  [C]
[C]Černé oči [Ami]jdě[G]te [C]spát, 
černé oči jděte spát,
[G]však musíte [Dmi]ráno vstát, 
[C]však musíte [Ami]rá[G]no [C]vstát.
[C]  [Ami]  [G]
[C]Ráno, ráno, [Ami]ra[G]níč[C]ko, 
ráno, ráno, raníčko, 
[G]dřív, než vyjde [Dmi]sluníčko,
[C]dřív, než vyjde [Ami]slu[G]níč[C]ko.
[C]  [Ami]  [G]
[C]Sluníčko už [Ami]vy[G]chá[C]zí, 
sluníčko už vychází, 
[G]má milá se [Dmi]prochází,
[C]má milá se [Ami]pro[G]chá[C]zí.
[C]  [Ami]  [G]
[C]Prochází se [Ami]po [G]ryn[C]ku,
prochází se po rynku,
[G]nese smutnou [Dmi]novinku,
[C]nese smutnou [Ami]no[G]vin[C]ku.
[C]  [Ami]  [G]
[C]Novinečku t[Ami]a[G]ko[C]vou, 
novinečku takovou, 
[G]že na vojnu [Dmi]verbujou,
[C]že na vojnu [Ami]ver[G]buj[C]ou.
[C]  [Ami]   [G]
[C]Když verbujou, [Ami]bu[G]dou [C]brát,
když verbujou, budou brát,
[G]škoda hochů [Dmi]nastokrát,
[C]škoda hochů [Ami]na[G]sto[C]krát.
[C]  [G]  [Dmi]  [C]  [Ami]  [G]  [C]