Čáry života

Pavel Callta
[G#mi]Dlouhá, [E]světelná, [H]
pro každýho zapo[F#]menutelná.
[G#mi]  Vstupenka na [E]tenhle ráj, 
[H]byť občas nevoní, jak [F#]borový háj.
[G#mi]  První slova a [E]první smích
[H]musí přežít boje [F#]životní. Ou...
[G#mi]Když řekne mami [E]  poprvé,
[H] zní to nezapome[F#]nutelně.

[E]Chvíli stůj, tvoř dál čá[F#]ry svých snů.

[H]Víra [F#]bláznů a [G#mi]síla okam[E]žiků přítomnosti. 
[H]Touha, [F#]láska není [G#mi]pouhá zasle[E]penost
naší ctnosti.
[H]Žij a nechej [F#]žít, [G#mi]tvoř co bude se dít.[E]
[H]Vnímám ty [F#]chvíle, nezapo[G#mi]mínám.
Čáry [E]Života a myšlenkový [H]mosty. H[F#]m...
Hlavně žádný [G#mi]strasti. H[E]m...

[G#mi] Svět, kde vládne [E]násilí. 
[H] Občas prohraješ i [F#]dobíjíš.
[G#mi] Cyra hledá [E]svoji půl,
[H] kdo pouze lpí, nikdy [F#]nevyplul.
[G#mi] Před námi dlouhá [E]cesta jest,
[H] máme celý život, [F#]zatni pěst. Ou...
[G#mi] I když nás nebezpečí [E]spoutává,
[H] v srdci oheň hořet [F#]nepřestává.

[E]Chvíli stůj, tvoř dál čá[F#]ry svých snů.

[H]Víra [F#]bláznů a [G#mi]síla okam[E]žiků přítomnosti. 
[H]Touha, [F#]láska není [G#mi]pouhá zasle[E]penost
naší ctnosti.
[H]Žij a nechej [F#]žít, [G#mi]tvoř co bude se dít.[E]
[H]Vnímám ty [F#]chvíle, nezapo[G#mi]mínám.
Čáry [E]Života a myšlenkový [H]mosty. H[F#]m...
Hlavně žádný [G#mi]strasti. H[E]m...

Ou ou...

[H]Vzpomínky [F#]zůstanou navždy. 
[G#mi]Žít na horizo[E]ntu svý pravdy.
[H] Čáry života [F#]zůstanou navždy.
[G#mi] Žít na horiz[E]ontu svý pravdy.

[H]Vzpomínky [F#]zůstanou navždy. 
[G#mi]Žít na horizo[E]ntu svý pravdy.
[H] Čáry života [F#]zůstanou navždy.
[G#mi] Žít na horiz[E]ontu svý pravdy.

[H]Víra [F#]bláznů a [G#mi]síla okam[E]žiků přítomnosti. 
[H]Touha, [F#]láska není [G#mi]pouhá zasle[E]penost
naší ctnosti.
[H]Žij a nechej [F#]žít, [G#mi]tvoř co bude se dít.[E]
[H]Vnímám ty [F#]chvíle, nezapo[G#mi]mínám.
Čáry [E]Života a myšlenkový [H]mosty. H[F#]m...
Hlavně žádný [G#mi]strasti. H[E]m...

[H] Čáry života [F#]zůstanou navždy.
Žít na horizontu svý pravdy.