Čarodejnice z Amesbury

Asonance
[Dmi]   [C]  [Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]
[F]  [C]  [Dmi]   [Ami]   [Bb]   [Ami]   [Bb]   [C]  [Dmi]

Zuzana [Dmi]byla dívka, [C]která žila v [Dmi]Amesbury, 
s jasnýma [F]očima a [C]řečmi pánům [Dmi]navzdory, 
souse[F]dé o ní [C]říkali, že [Dmi]temná kouzla [Ami]zná 
a [Bb]že se lidem [Ami]vyhýbá a s [Bb]ďáblem [C]pletky [Dmi]má. 

Onoho [Dmi]léta náhle [C]mor dobytek [Dmi]zachvátil 
a pověr[F]čivý lid se [C]na pastora [Dmi]obrátil, 
že [F]znají tu moc [C]nečistou, jež [Dmi]krávy zabí[Ami]jí, 
a od[Bb]kud ta moc [Ami]vychází, to [Bb]každý [C]dobře [Dmi]ví. 

Tak Zuza[Dmi]nu hned před tri[C]bunál předvést [Dmi]nechali, 
a když ji [F]vedli městem, [C]všichni kolem [Dmi]volali: 
"Už [F]konec je s tvým [C]řáděním, už [Dmi]nám neuško[Ami]díš, 
teď n[Bb]a své cestě [Ami]poslední do [Bb]pekla [Ami]pole[Dmi]tíš!" 

Dosvědčil [Dmi]jeden sedlák, [C]že zná její [Dmi]umění, 
ďábelským [F]kouzlem prý se [C]v netopýra [Dmi]promění 
a v noci [F]nad krajinou [C]létává pod [Dmi]černou oblo[Ami]hou, 
sedl[Bb]ákům krávy [Ami]zabíjí tou [Bb]mocí [Ami]čaro- [Dmi]vnou. 

Jiný zas [Dmi]na kříž přísa[C]hal, že její [Dmi]kouzla zná, 
v noci se v [F]černou kočku [C]mění dívka [Dmi]líbezná, 
je třeba [F]jednou provždy [C]ukončit ďá[Dmi]belské řádě[Ami]ní, 
a všichni [Bb]křičeli jak [Ami]posedlí:"Na [Bb]šibe-[Ami]nici s [G]ní!" 

Spektrální [Dmi]důkazy pe[C]člivě byly [Dmi]zváženy, 
pak z tribu[F]nálu povstal [C]starý soudce [Dmi]vážený: 
"Je přece v [F]knize psáno: [C]nenecháš čar[Dmi]odějnici [Ami]žít 
a [Bb]před ďáblovým [Ami]učením budeš se [Bb]na po[Ami]zoru [Dmi]mít!" 

Zuzana [Dmi]stála krásná s [C]hlavou hrdě [Dmi]vztyčenou 
a její [F]slova zněla [C]klenbou s tichou [Dmi]ozvěnou: 
"Pohrdám [F]vámi, nezná[C]te nic nežli [Dmi]samou lež a [Ami]klam, 
pro [Bb]tvrdost vašich [Ami]srdcí jen, jen [Bb]pro ni [Ami]umí- [G]rám!" 

Tak vzali [Dmi]Zuzanu na [C]kopec pod [Dmi]šibenici 
a všude [F]kolem ní se [C]sběhly davy [Dmi]běsnící, 
a ona [F]stála bezbran[C]ná, však s [Dmi]hlavou vztyče[Ami]nou, 
zem[Bb]řela tiše [Ami]samotná pod [Bb]letní [C]oblo[Dmi]hou.