Čarodejnice z Amesbury

Asonance
[Dmi]   [C]  [Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]
[F]  [C]  [Dmi]   [Ami]   [Bb]   [Ami]   [Bb]   [C]  [Dmi]

Zuzana [Dmi]byla dívka, [C]která žila v [Dmi]Amesbury, 
s jasnýma [F]očima a [C]řečmi pánům [Dmi]navzdory, 
souse[F]dé o ní [C]říkali, že [Dmi]temná kouzla [Ami]zná 
a [Bb]že se lidem [Ami]vyhýbá a s [Bb]ďáblem [C]pletky [Dmi]má. 

Onoho [Dmi]léta náhle [C]mor dobytek [Dmi]zachvátil 
a pověr[F]čivý lid se [C]na pastora [Dmi]obrátil, 

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč