Buď mou nadějí

Marie Rottrová
[Ami9]   [Hmi9]   [Ami9]   [Hmi9]     
[Ami9]Pták je pták, letí [Hmi9]nazdařbůh,
[Ami9]pták je pták, ale [Hmi9]já- co já?
[Fmaj7]Láska má jako [Hmi7b5]velký kruh
[E7]končí tam, odkud [C]začíná.

[Ami6]Pták je pták, ale [Hmi7]já- co já?
[Cmaj7]Kam se dát? Kterou [Ami]cestou jít?
[H7]Máš mě rád, chtěl bys [E]se mnou žít?

I [Ami6]ve štěstí chtěl bys [E]se mnou jít?
I v [Ami6]neštěstí musíš [C#mi]se mnou jít.[C5+]
Tam na ce[H]stách,
kde [A/H]bodá štěrk do no[E]hou,
na ces[H]tách tvé [A/H]ruce mi pomo[E]hou,
na ces[H]tách, kde [A/H]síly se ztráce[E]jí,
na ces[H]tách [A/H]buď mou velkou [C#mi]nadějí.  
[C5+]   [E/H]    [E/Bb]    [A]  [E/G#]   [F#mi7]    [E]
[Ami9]    [Hmi9]    [Ami9]    [Hmi9]    [C6]  [E7]  [Ami9]   [F#mi7b5]    
[Gmaj7]    [Cmaj7]    [Ami]   [Ami7]   [H7]   [E]
I [Ami6]ve štěstí chtěl bys [E]se mnou jít?
I v [Ami6]neštěstí musíš [C#mi]se mnou jít.[C5+]
Tam na ces[H]tách,
kde [A/H]bodá štěrk do no[E]hou,
na ces[H]tách tvé [A/H]ruce mi pomo[E]hou,
na ces[H]tách, kde [A/H]síly se ztráce[E]jí,
na ces[H]tách [A/H]buď mou velkou [C#mi]nadějí.  
[C5+]   [E/H]   [E/Bb]   [A]  [E/G#]   [F#mi7]    [E]