Blizzard

Jiří Grossmann
[G]    [C]
Když jde blizzard s vichři[C7]cí,
já sám [F]jedu váni[C]cí.
A na cestě jsem skoro celý [G]den,
jedu [C]k tý, o níž jsem [C7]snil.
Cestou [F]dlouhou přes sto [C]mil
a jen [G7]deset mil mi zbývá k Mary [Ami]Anne,
a jen [G7]deset mil mi zbývá k Mary [C]Anne.

Jedu nocí šíle[C7]nou,
bílou [F]mlhou, černou [C]tmou.
A můj koník už je taky una[G]ven,
sčítám [C]chvíli za chví[C7]lí,
sčítám [F]míli za mí[C]lí.
A jen [G7]sedm mil mi zbývá k Mary [Ami]Anne,
a jen [G7]sedm mil mi zbývá k Mary [C]Anne.

Kůň už nemůže a [C7]pad,
zchromil [F]ho ten věčnej [C]chvat.
Vítr stopy ničí jako ráno [G]sen,
tak se [C]nocí probí[C7]jím.
Z láhve [F]brandy upí[C]jím
a jen [G7]tři míle mi zbývaj k Mary [Ami]Anne,
a jen [G7]tři míle mi zbývaj k Mary [C]Anne.

V dálce světla zaplá[C7]ly,
[F] to mé oči hledaly.[C]
Potíž je jenom v tom, že nemůžu [G7]dál.
[C]  Na sedlo si hlavu [C7]dát
[F] už se mi chce [C]strašně, strašně spát.
[G7]A jen sto yardů mi zbývá k Mary [Ami]Anne,
a jen [G7]sto yardů mi zbývá k Mary [C]Anne.

Tak ho našli za pár [C7]dní,
[F]ležet v jámě bezed[C]ný.
Hlavu měl bílou a oči jako [G7]len,
v ruce [C]prsten, co chtěl ji [C7]dát.
[F]Proč ho k čertu nemoh [C]hřát?
[G7]A jen sto yardů mu zbývá k Mary [Ami]Anne,
a jen [G7]sto yardů mu zbývá k Mary [C]Anne.