Bílá hora

Daniel Landa
[Gmi]   [Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]
[Gmi]   [Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]
[Eb]   [D]  [Gmi]
[Gmi] Stav ne nepodobný [Fsus4]usínání,[F]
[Bb] tma je však [D]jiná, než je [Gmi]obvykle.
Přilbice [Gmi]zbytečně tu kdysi horkou [Fsus4]hlavu chrání,[F]
[Bb]ticho je [D]nápadné a [Gmi]nezvyklé.
To [Eb]ticho je [D]nápadné a [Gmi]nezvyklé.

Za chvíli [Gmi]zastaví se čas v šarla[Fsus4]tové koupe[F]li,
[Bb] pozemská [D]cesta má svůj [Gmi]ukrytý cíl.
Ten tvůj byl namalován blýskavou [Fsus4]čepelí, [F]
a jen [Bb]tak se [D]náhle z mlhy [Gmi]vynořil.
Jen [Eb]tak se [D]náhle z mlhy [Gmi]vynořil.

[Gmi]   [Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]
[Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]
[Eb]   [D]  [Gmi]
[Gmi] Tajemná ruka kohosi [F]neviditelného
nahoře [Bb]zhasí v oboře [D]letohrádku [Gmi]Hvězda svíci žití tvého.
Své milé, pane, nikdy už [F]nepolíbíš čelo,
pomalu [Bb]prchá z obalu [D]podstata, a [Gmi]země zpátky příjme tělo.

[Eb]Plály, tenkrát oči [Gmi]plály,
když [Bb]statečné a pyšné vlajky [F]vlály.
[Eb]Stály, pevně řady [Gmi]stály,
jenže [Bb]zimní loutka nerovná se [F]králi. [Eb]

[Gmi] Do konce zbývá jen pár [F]okamžiků,
[Bb]a z tvého [D]všeho bude [Gmi]zase nic.
Ta bitva připomíná průnik vlků [F]do kurníku,
jsou teď [Bb]ožralí a [D]z krčem vyjí [Gmi]na Měsíc.
[Eb]Ožralí teď [D]z krčem vyjí [Gmi]na Měsíc.

[Gmi] Myslíš na to, jak přes tělo [F]kamaráda padáš,
cizímu [Bb]meči docela [D]svědčil úprk, [Gmi]a tvá nechráněná záda.
Je hloupou tečkou za žitím [F]udatného reka,
že malá [Bb]díra tě ote[D]vírá právě [Gmi]z druhé strany, než bys čekal. 
[Eb](Než bys čekal.)[D]  [Gmi]

[Eb]Plály, tenkrát oči [Gmi]plály,
když [Bb]statečné a pyšné vlajky [F]vlály.
[Eb]Stály, pevně řady [Gmi]stály,
jenže [Bb]zimní loutka nerovná se [F]králi.
[Eb]Hráli jste si na armádu, [Gmi]hráli,
[Bb]věčné ledy potom rychle [F]tály.
[Eb]Smáli jste se protivníkům [Gmi]v dáli,
a [Bb]pak utíka[F]li...

[Gmi] V té malé, cizí, pitomé [F]zemi,
[Bb]bez žoldu [D]vypustil jsi [Gmi]duši.
V té zemi bohaté na pro[F]blémy
[Bb] přestalo [D]tvoje srdce [Gmi]bušit.

[Gmi] V zadnici světa, hrdino,
[F]zapsal jsi se jménem do dějin.
[Bb]Konec nadějím,
[D]tvoje jméno [Gmi]rádi tady zapomenem.

[Gmi] Jen Bílá hora zůstane [F]černou Bílou horou,
a u nás [Bb]navždy vzpomene [D]každý 
na ta [Gmi]temná mračna nad oborou.

[Eb]Plály, tenkrát oči [Gmi]plály,
když [Bb]statečné a pyšné vlajky [F]vlály.
[Eb]Stály, pevně řady [Gmi]stály,
jenže [Bb]zimní loutka nerovná se [F]králi.
[Eb]Hráli jste si na armádu, [Gmi]hráli,
[Bb]věčné ledy potom rychle [F]tály.
[Eb]Smáli jste se protivníkům [Gmi]v dáli,
a [Bb]pak utíka[F]li...
Utíka[Gmi]li... [Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]   [Fsus4]    [F]  [Bb]   [D]  [Gmi]
[Eb]   [D]  [Gmi]
[Eb]   [D]  [Gmi]