Beznadějná

Honza Roušar
[G]  [Ami]   [D]  [C]  [G]
[Ami]   [Hmi]   [C]  [G]
[G]Slunce zase pilně praží na mou chajdu v [Ami]Liboci,
[D]slyším vlaky od nádraží,
proč mi není [C]pomoci?[G]
Vzpomínám si na ta léta, jak jsi za mnou [Ami]jezdila,
[Hmi]já jsem byl tvůj mistr světa a ty jsi byla [C]má milá.[G]

Ležím [D]dál, ležím odevzdaně v Šá[Emi]reckém údolí,[C]
neče[G]kám, se mnou že se [D]stane [C]cokoli.[G]
[Ami]   [D]  [C]  [G]
[Ami]   [Hmi]   [C]  [G]
Ležím [D]dál, ležím odevzdaně v Šá[Emi]reckém údolí,[C]
a neče[G]kám, se mnou že se [D]stane coko[C]li.[G]

A [G]chodiii jsme po okolí, toulali se [Ami]přírodou,
[D]já měl chajdu, ty zas školy, mohli jsme bejt [C]za vodou.[G]
A chajdu asi brzy prodám, kéž bych prodal [Ami]trápení,
[Hmi]proč to pořád tolik hlodá, proč se srdce [C]nemění?[G]

Ležím [D]dál, ležím odevzdaně v Šá[Emi]reckém údo[C]lí,
neče[G]kám, se mnou že se [D]stane coko[C]li.[G]
Ležím [D]dál, ležím odevzdaně v Šá[Emi]reckém údolí,[C]
neček[G]ám, že má láska k [D]Janě přebo[C]lí. [G]
[C]  [G]  [C]  [G]