Běží liška k Táboru - Když jsem husy pásala

Česká lidová
[C]Běží liška k Táboru,
nese pytel [G]zázvoru.
[C]Ježek za ní [G]pospí[C]chá,
že jí pytel [G]rozpí[C]chá.

Běž zajíčku běž za ní,
pober jí to [G]koření.
[C]Liška se mu [G]schova[C]la,
ještě se mu [G]vysmá[C]la.

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se [G]třásala,
[C]teď už husy [G]nepa[C]su
a zimou se [G]netřa[C]su.