Balada aprílová

Ivo Jahelka
[C]
[C]Poslechněte [Dmi]baladu o [Ami]jedné akci [G]zdárné, 
[C]za niž chytli [F]dva šoféři [G]opatření [Edim7]kárné, 
[Dmi]nejsem žádný [Ami]mravokárce, [F]ale, můj ty [G]smutku, 
[C]posuďte, zač [Bb]chlebodárce [F]uložil jim [C]důtku, 
[G]uložil jim důt[C]ku. [G]

[C]Míša s Ríšou [Dmi]jezdili na [Ami]autobusu [G]s kloubem, 
[C]harmonogram [F]jejich jízd byl [G]následovně [Edim7]sklouben: 
[Dmi]střídali se [Ami]v patnáct dvacet [F]ve stanici [G]Rychta, 
[C]jeden skončil, [Bb]druhý nased, [F]a začla mu [C]šichta, 
[G]a začla mu šich[C]ta.

[E]Hromadná doprava: [A]pořádná votrava, 
[D]a kdo se rád mačká, [G]užije si, stačí kač[C]ka. [D#]  [F]  [G]

[C]Doprava je [Dmi]podnik nervy [Ami]lidí testu[G]jící, 
[C]a šoférům [F]nadávají [G]často cestu[Edim7]jící, 
[Dmi]že si jezdí [Ami]svoje trasy [F]laxně, a tím [G]pádem 
[C]neshodují [Bb]se pak časy [F]s předepsaným [C]řádem,
[G]s předepsaným řá[C]dem. [G]

[C]Jmenovaným [Dmi]šoférům to [Ami]krkem pěkně [G]lezlo, 
[C]a protivných [F]pasažérů [G]denně dost se [Edim7]vezlo, 
i [Dmi]vymysleli [Ami]oba muži [F]jednou u vo[G]lantu, 
[C]kterak si té [Bb]štaky užít [F]na vrub kveru[C]lantů, 
[G]na vrub kverulan[C]tů.

[E]Hromadná doprava: [A]pořádná votrava, 
[D]a kdo se rád mačká, [G]užije si, stačí kač[C]ka. [D#]  [F]  [G]

[C]Na apríla [Dmi]odpoledne [Ami]řídil Míša [G]Brychta, 
[C]zaplněný [F]autobus jel [G]ke stanici [Edim7]Rychta, 
[Dmi]tam už čekal [Ami]Ríša Bílek [F]na svou jízdní [G]půlku, 
[C]na očích měl [Bb]tmavé brýle, [F]v ruce bílou [C]hůlku, 
[G]v ruce bílou hůl[C]ku. [G]  [C]  [G]

[C]Míša zajel [Dmi]ke kraji, co [Ami]dál se dělo, [G]věř mi, 
[C]z autobusu [F]povyběhl [G]předními to [Edim7]dveřmi, 
[Dmi]v tváři výraz [Ami]chápající, [F]dovnitř Ríšu [G]vedl, 
[C]a ten, mírně [Bb]tápající, [F]za volant si [C]sedl, 
[G]za volant si se[C]dl.

[E]Hromadná doprava: [A]bezvadná votrava, 
[D]a kdo se rád mačká, [G]užije si, stačí kač[C]ka. [D#]  [F]  [G]

[C]"Ruku dejte [Dmi]na šaltpáku, [Ami]a dole je [G]spojka, 
[C]tady se to [F]startuje, a [G]tak se dává [Edim7]dvojka. 
[Dmi]Já vám povím: [Ami]to dá rozum, [F]když červená [G]blikne... 
No tak [C]postupte si [Bb]dál do vozu, [F]von si rychle [C]zvykne, 
[G]von si rychle zvyk[C]ne." [G]  [C]  [G]

[C]Autobus se [Dmi]rozjel cik-cak, [Ami]a dál jisté [G]prý je, 
[C]že v táboře [F]cestujících [G]vládla hyste[Edim7]rie, 
[Dmi]jedni pláčí, [Ami]druzí křičí, [F]třetí se zas [G]čertí, 
[C]nevědouce, [Bb]že je ničí [F]aprílový [C]žertík, 
[G]aprílový žer[C]tík.

[E]Hromadná doprava: [A]pořádná votrava, 
[D]a kdo se rád mačká, [G]užije si, stačí kač[C]ka. [D#]  [F]  [G]

[C]No a tak se [Dmi]Míša s Ríšou [Ami]bavili své[G]rázně, 
[C]cestující [F]pozvolna se [G]zbavili své [Edim7]bázně, 
když [Dmi]poznali, že [Ami]situace [F]vlastně hrozná [G]není... 
[C]Na podnik pak [Bb]přišlo třicet [F]trestních ozná[C]mení, 
[G]trestních oznáme[C]ní. [G]  [C]