Až na poslední stránku

Vlasta Redl
[A7sus4]
Až na poslední strá[D]nku chci [Gmi] napsat to slů[D]vko,
co mi [A7sus4]svítí jak sl[D]unce [A]do mých mlhavých [Emi]dní,
[A7sus4] na tu poslední str[D]ánku, co [Gmi]počmárat [D]zbývá,
kolem nakreslím [F#mi7]kvítí [Emi7] nebo [D]sníh.

Na té [A7sus4]poslední str[D]ánce bude [Gmi]jen jedno slů[D]vko,
mým [A7sus4]nejtěžším pí[D]smem [A] z první [Emi]A,
nač [A7sus4]jinak všechna ta he[D]jna dětí [Gmi]učit psát kr[D]ásně,
kdybych to [F#mi7]nezvlád'[Emi7] ani [D]já.
[A7sus4]    [D]  [Gmi]   [D]  [A7sus4]     [D]  [A/C#]    [Hmi]   [Gmi/Bb]
[A7sus4]    [D]  [Gmi]   [D]  [F#mi]   [E] [D]
[A7sus4]Zvolna [D]chápu, proč [Gmi]slova se píš[D]ou,
aby [A7sus4]bylo co zp[D]ívat [A] a aby bylo čím [Emi]lhát,
všechna [A7sus4]slova svých p[D]ísní bych [Gmi]napsal tím sl[D]ůvkem,
tak chápeš, jak [F#mi]spěchám [Emi7] se ho [D]vzdát,
[A7sus4]    [D]  [Gmi]   [D]  [A7sus4]    [D]  [A/C#]   [Hmi] 
[A7sus4]    [D]  [Gmi]   [D]  [F#mi]   [Emi]  [D]
tak chápeš, jak [F#mi]spěchám [Emi7] se ho [D]vzdát.