Až jednou půjdeme tam

Lucie Vondráčková
[Eb]  [Ab]  [Fmi]  [Eb]  [Ab]  [Bb] 
[Eb] Titulky závěrečný [Ab]
až pro nás začnou,[Fmi]
stojíme na konečn[Bbsus4]ý překva[Bb]pení.

[Eb] Fanfáry závěrečný [Ab]
když pro nás znějí, [Fmi]
fakt závěrečn[Bbus4]ý je [Bb]představení.

[Eb] A svíčka co má [Cmi]plát,
se [Bb]sfouká[Ab]vá. [Fmi]

Ať[Ab] ten, kdo má mě [Bb]rád,
v tý chvíli[Ab] ztrát
[Bb] v cestě mi pomáhá.
[Bb7]
[Eb] Až jednou půjdeme [Ab]tam,
[Fmi]až jednou půjdeme [Bb]tam,
kam nás [Gmi]zvou,
[G]kde síla nezná[Cmi]má,
mě [Fmi]od tebe odpou[F]tá[Bb]vá.

[Eb]Až jednou půjdeme t[Ab]am,
[Fmi]až jednou půjdeme t[Bb]am,
s otáz[Gmi]kou [G]bez lží a líče[Cmi]ní,
[G]se světem smíře[Cmi]ní,
[C]ke světům vzdále[Fmi]ným,
kam teď se vydá[Eb/G]vám.
Jít tam k s[Ab]větlu nad hlavou,
[Bb7] to je má pouť.
[Eb]   [Ab]   [Fmi]   [Eb]   [Ab]   [Bbsus4]    [Bb]
[Eb] V titulcích závěrečných [Ab]
až svoje jméno najdem,[Fmi]
stop na rozcestí. 
[Bbsus4]  Dál, přís[Bb]ně tajné,
[Gmi] tak nezlob se, že[Cmi] stát tu zůstá[Ab]váš.[Fmi]
Ty nech mě kráčet [Bb]dál,
jen zamá[Ab]vej,
[Bbsus4]smutku se nedávej. [Bb]

[Eb]To jenom půjdeme[Ab] tam,
[Fmi]to jenom půjdeme [Bb]tam,
kam nás [Gmi]zvou,
[Cmi]kde síla nezná[Fmi]má
[Bbsus4]ruku mi dá. [Bb]

[Eb]To jenom půjdeme [Ab]tam,
[Fmi]to jenom půjdeme t[Bb]am,
za lá[Gmi]skou [G]bez lží a líče[Cmi]ní.
[G]Se světlem smíře[Cmi]ní
[C]ke světům vzdále[Fmi]ným,
kam teď se vydáv[Eb/G]ám,
kdo to před branou mě [Ab]vítá? [Abmi6]
Za svě[Eb/G]tlem,
kde s každým už se [Abmi]znám,
tam za světlem,
[Eb] co z[Bb]áří [Eb]dál, [Bb]  
[Bbsus4] pro nás zá[Bb]ří [Eb]dál.
[Ab]   [Fmi]  [Bb7]