Až já půjdu, povandruju

Čechomor
[G]Až já půjdu, povandruju, [C]ej bude [D]bílá [G]hmlíčka,
[C]ej bude bílá [D]hmlíč[G]ka.
Bude za mnú plakat dievča [C]pěkné [D]jak rů[G]žička,
[C]ej pěkné jak rů[D]žič[G]ka.
[C]  [D]  [G]  [C]  [D]  [G]
[C]  [D]  [G]  [C]  [D]  [G]
Až já půjdu, povandruju. [C]ej bude [D]bílý [G]mrázek,
[C]ej bude bílý [D]mrá[G]zek.
Bude za mnú plakat dievča [C]pěkné [D]jak o[G]brázek,
[C]ej pěkné jak o[D]brá[G]zek.
[C] [D]  [G]  [C] [D]  [G] 
[C] [D]  [G]  [C] [D]  [G]
Až já půjdu, povandruju, [C]ej bude [D]bílá [G]hmlíčka,
[C]ej bude bílá [D]hmlíč[G]ka.
Bude za mnú plakat dievča [C]pěkné [D]jak rů[G]žička,
[C]ej pěkné jak rů[D]žič[G]ka.
[C] [D]  [G]  [C] [D]  [G]
[C] [D]  [G]  [C] [D]  [G]